Tầm quan trọng của nguyên tắc : “ Bảo đảm cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực và có độ tin cậy cao”

Lời mở đầu
​ Như chúng ta đã biết nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, xu thế kinh tế quốc tế hoá ngày càng gia tăng, sự cạnh trạnh nội bộ nền kinh tế và giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới hết sức gay gắt. Hoạt động kinh doanh trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay đem đến cho các doanh nghiệp nhiều thuận lợi cũng như không ít khó khăn, thách thức. Thông tin đ và đang trở thành công cụ đắc lực, hỗ trợ rất hiệu quả trong hoạt động quản lý. Thông tin được coi như hệ thần kinh của hệ thống quản lý. Bất cứ hoạt động quản lý nào cũng đều liên quan đến thông tin. Do vậy, thông tin là một phạm trù có vai trò đặc biệt trong hệ thống quản lý, quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để đảm bảo cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực và có độ tin cậy cao là một việc hết sức quan trọng.
Vì lí do trên nên em đã chọn đề tài : Tầm quan trọng của nguyên tắc : “ Bảo đảm cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực và có độ tin cậy cao”


Mục lục


Lời mở đầu 1
Phần I : Cơ sở lý thuyết về Thông tin 2
1. Khái niệm Thông tin 2
2. Phân loại thông tin 2
3. Vai trò của thông tin trong quản lý 3
Phần II: Tầm quan trọng của nguyên tắc “bảo đảm cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực và có độ tin cậy cao”. 4
1.Tính kịp thời 4
2. Tính đầy đủ 5
3. Tính trung thực và có độ tin cậy cao 5
Phần III : Hoạt động thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng nước ta và một số kiến nghị nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin qua lại 6
1. Hoạt động thông tin tín dụng của ngành ngân hàng nước ta. 6
2. Một số kiến nghị nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin 7
kết luận 9
Tài liệu tham khảo 10


Xem Thêm: Tầm quan trọng của nguyên tắc : Bảo đảm cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tầm quan trọng của nguyên tắc : Bảo đảm cung cấp thông tin qua lại đầy đủ và kịp thời, trung thực v sẽ giúp ích cho bạn.