Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Công ty TNHH Việt Hà

Lời nói đầu
​ Kể từ Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN. Cũng từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không còn nằm trong khuôn khổ của những kế hoạch cứng nhắc mà chịu tác động chi phối bởi các quy luật kinh tế thị trường . Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế đó , không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng , làm ăn thua lỗ, thậm chí đi tới phá sản, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp sau những bỡ ngỡ ban đầu đã thích ứng được với cơ chế mới, kinh doanh năng động và ngày càng phát triển lớn mạnh lên.
Thật vậy Công ty TNHH Việt Hà cũng chỉ là một trong những Công ty đã có tiếng trên thị trường . Công ty TNHH là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập năm 1995 theo luật khuyến khích đầu tư của Chính Phủ. Với chức năng kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, cho đến nay Công ty đã trải qua 7 năm thành lập. Công ty đã đạt được mức độ tăng trưởng bình quân là 100%-110%. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã tạo được uy tín trên thị trường trong nước và ngoài nước.
Qua thời gian ngắn thực tập, tìm hiểu về Công ty, về mô hình tổ chức quản lý và hướng đầu tư kinh doanh của Công ty, em đã rút được rất nhiều điều bổ ích và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Qua đay em xin được chọn đề tài nghiên cứu là “ Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Công ty TNHH Việt Hà ” .


Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1 : Giới thiệu khái quát chung về Công ty TNHH Việt Hà
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.2.1 Các lĩnh vực kinh doanh
1.2.2. Các loại hàng hoá chủ yếu của Công ty
1.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hoá chủ yếu
1.3.1. Giới thiệu quy trình sản xuất bộ nguồn thuỷ lực
1.3.2. Các bước công nghệ sản xuất sản xuất bộ nguồn thuỷ lực
1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty
1.4.1. Hình thức tổ chức của Công ty
1.4.2. Kết cấu sản xuất của Công ty
1.5. Mô hình tổ chức cư cấu bộ máy Công ty
1.5.1. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận
Chương 2 : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Việt Hà trong những năm qua
2.1 Những kết quả chủ yếu
2.1.1 Thị trường
2.1.2 Đối thủ cạnh tranh của Công ty
2.2. Những nhân tố ảnh hương đến kết quả sản xuất, kinh doanh
2.2.1 Vốn
2.2.2 Lao động
2.2.3 Quỹ thời gian lao động
2.2.4 Tiền lương
2.3. Phân tích tình hình quản lý vật tư, thiết bị, tài sản cố định
2.3.1. Tình hình quản lý hàng hoá, vật tư
2.3.2. Trang thiết bị về tài sản cố định
2.4. Chi phí giá thành
2.4.1. Chính sách sản phẩm của Công ty
2.4.2. Chính sách giá của Công ty
2.4.3. Mạng lưới tiêu thụ của Công ty
2.5. Phân tích tình hình tài chính của Công ty
2.5.1. Bản cân đối kế toán của doanh nghiệp
2.5.2. Tình hình tài chính của Công ty
2.6. Kế hoạch thể hiện mục tiêu, biện pháp thực hiện trong tương lai
2.7. Đánh giá hoạt động của Công ty
Chương 3 : Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
3.1. Phương pháp phát triển của Công ty
3.2. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
3.2.1. Đào tạo con người và nâng cao trình độ chuyên môn
3.3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu
3.4. Đối thủ cạnh tranh của Công ty
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Công ty TNHH Việt Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Công ty TNHH Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.