Đảm bảo nguồn nguyên liệu bông tự nhiên trong nước cho công nghiệp dệt may

Lời mở đầu
​ Bước vào thế kỉ 21 thế giới đang bước vào thời đại của hội nhập , quốc tế hoá sâu sắc cùng nền kinh tế tri thức và khoa học công nghệ hiện đại , Đảng và Nhà nước nhận thức rõ về xu thế chung này của thời đại Gia nhập WTO, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào sân chơi bình đẳng của nền kinh tế thế giới, đó là cơ hội cũng chính là thách thức cho nền kinh tế Việt Nam .Ngành công nghiệp dệt may, cùng với dầu thô là một trong hai ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, tạo 2 triệu việc làm cho người lao động của đất nước, với tư cách đó ngành công nghiệp dêt may càng phải chịu nhiều áp lực hơn. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam buộc phải nâng cao sức cạnh tranh của mình bằng nhiều cách. Đối với nền công nghiệp đang phải nhập khẩu hầu hết nguyên liệu, thì viêc đảm bảo nguồn nguyên liệu nội địa- chủ yếu là bông xơ là 1 vấn đề cấp bách được các nhà sản xuất và lãnh đạo ngành dệt may, cũng như các nhà hoạch định chính sách quan tâm . Đó vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là mục tiêu mà ngành dệt may cần thực hiện trong “Chiến lược tăng tốc đến năm 2010”. Với tầm quan trọng như vậy em xin chọn đề tài “Đảm bảo nguồn nguyên liệu bông tự nhiên trong nước cho công nghiệp dệt may” với mong muốn được tìm hiểu về một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Mục lục

Lời mở đầu 1
Phần 1:Sơ lược về cây bông với vai trò là nguyên liệu quan trọng cho ngành dệt may 2
1.Vài nét về cây bông 2
2.Cây bông nguyên liệu quan trọng cho ngành dệt may 6
3.Tiềm năng của cây bông 7
Phần 2: Những nhân tố ảnh hưởng đến ngành trồng bông 10
1. Đầu vào của sản xuất 10
2.Ngành dệt may 14
Phần 3: Thực trạng của việc phát triển bông tự nhiên trong nước 18
1. Thực trạng của ngành bông trong những năm vừa qua 18
2. Những khó khăn mà ngành bông hiện nay đang phải đối mặt 23
3. Những giải pháp cần thực hiện để phát triển ngành bông 25
4. Những kiến nghị 27
Kết luận 29


Xem Thêm: Đảm bảo nguồn nguyên liệu bông tự nhiên trong nước cho công nghiệp dệt may
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đảm bảo nguồn nguyên liệu bông tự nhiên trong nước cho công nghiệp dệt may sẽ giúp ích cho bạn.