Xúc tiến thương mại phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại
Lời mở đầu

Chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập chung sang cơ chế thị trường, nền kinh tế đất nước đang chuyển mình, từng bước phát triển và ngày càng khẳng định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là đúng đắn. Phù hợp với tình hình thế giới trước thềm thiên niên kỷ mới.
Kinh tế đất nước gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ mặt của cả nước thay đổi từng ngày, từng giờ, hết sức nhanh. Tuy nhiên để tiến tới được những thành công bước đầu này đất nước ta cũng phải đối đầu và vượt qua nhiều thử thách của công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước đặc biệt là hoạt động kinh doanh trong một cơ chế kinh tế mới và vô cùng nhạy cảm - kinh tế thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, với việc các doanh nghiệp tự hoạch toán kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Đã làm cho các doanh nghiệp không ngừng cạnh tranh với nhau về mọi mặt để tồn tại và tìm được chỗ đứng trên thị trường để rồi có thể mở rộng kinh doanh và phát triển. ĐIều này đã làm cho hoạt động kinh doanh trở nên vô cùng phức tạp. Tiêu thụ được hàng hoá trở thành vấn đề thời sự được các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Chính điều này C.Mác đã gọi “bán hàng là bước nhảy nguy hiểm” khi khối lượng chủng loại hàng hoá và các chủ thể tham gia kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú. Bán hàng trở nên vô cùng khó khăn. Trong đIều kiện này, để thúc đẩy bán hàng, các doanh nghiệp thương mại phải xúc tiến bán hàng nói riêng và xúc tiến thương mại nói chung.
Xúc tiến thương mại là vấn đề rất được quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Chính vì vậy được học tập, nghiên cứu về đề tài này là một niềm vinh hạnh đối với bất cứ sinh viên nào trong ngành kinh tế. Với bản thân em, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được giao cho trình bày đề tài “xúc tiến thương mại phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại”.


Mục lục

Phần I: Xúc tiến và vai trò của hoạt động xúc tiến trong kinh doanh thương mại . 4
I. Xúc tiến trong kinh doanh thương mại. 4
1. Vai trò của hoạt động xúc tiến đối với hoạt động kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp. 4
2. Nội dung của hoạt động xúc tiến thương mại. 5
Phần II: Thực tiễn hoạt động xúc tiến trong kinh doanh thương mại ở Việt Nam. 11
I. Thực trạng xúc tiến ở tầm vĩ mô. 11
II. Thực trạng xúc tiến thương mại ở tầm vi mô. 11
III. Những hạn chế của hoạt động xúc tiến thương mại. 12
Phần III.: phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại. 13
I. Mục tiêu về đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại. 13
II. Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại. 14
1. Phương hướng đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong kinh doanh nghiệp thương mại. 14
2. Biên pháp cơ bản đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại. 17
3. Tạo lập môi trường và điều kiện để thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 24


Xem Thêm: Xúc tiến thương mại phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xúc tiến thương mại phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sẽ giúp ích cho bạn.