Tác dụng, nhiệm vụ, cách hoạt động, các thao tác, các công cụ và dịch vụ được tích hợp trong máy chủ DNS chạy trên nền Windows Server 2003

Lời nói đầu
​DNS(Domain Name System )là hệ thống phân giải tên miền đã dược dưa vào sử dụng từ lâu trên thế giới. Nó dược áp dụng rộng rãi trên các loại mạng máy tính khác nhau như LAN, WAN ,và mạng Internet. Nhờ DNS mà các máy tính cũng như các thiết bị mạng sử dụng IP có thể dịnh vị nhau một cách đẽ dàng, việc tìm kiếm các thông tin trên mạng cũng trở lên đơn giản hởn bằng việc tìm từ khóa tên miền. Có thể nói nó đóng vai trò nền tảng cho một mạng có kích thước bất kì giúp các thiết bị “ nhìn nhận ”được nhau và tìm ra mạng khác.
Với tầm quan trọng của DNS như vậy trong đồ án môn học này ta sẽ đi xem xét một cách tổng thể về tác dụng, nhiệm vụ, cách hoạt động, các thao tác, các công cụ và dịch vụ được tích hợp trong máy chủ DNS chạy trên nền Windows Server 2003.
Để thuận tiện cho việc theo dõi dồ án được chia thành 2 chương chính :
 Chương I: Tổng quan về máy chủ quản trị tên miền DNS
 Chương II: Quản trị & giám sát máy chủ DNS


Tổng kết:
Qua các trình bày ở trên ta đã thấy tầm quan trọng và phần nào thấy được cách hoạt động của một máy chủ DNS. Làm sao để điều khiển DNS hiệu quả và an toàn.
Một số thao tác quan trọng đã trình bày và được ứng dụng nhiều trong khi làm việc với DNS mà người quan tâm cần hiểu như:
 Sử dụng các công cụ dòng lệnh Nslookup, DNSLint, DNScmd
 Sử dụng các thiết lập nâng cao có sẵn để bảo toàn dữ liệu vùng, thiết lập bảo mật bộ đệm.
 Hiểu và chọn một chế độ secur phù hợp.
 Sử dụng Event Log và DNS Debuglog giám sát DNS
Các tài liệu tham khảo sử dụng :
Cuốn training_kit 70-291 của J.C.Mackin & LanMcLean.
Một số giáo trình quản trị mạng.
Một số tư liệu khác từ nguồn mạng Internet.


Xem Thêm: Tác dụng, nhiệm vụ, cách hoạt động, các thao tác, các công cụ và dịch vụ được tích hợp trong máy chủ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác dụng, nhiệm vụ, cách hoạt động, các thao tác, các công cụ và dịch vụ được tích hợp trong máy chủ sẽ giúp ích cho bạn.