Phân tích tình hình tài chính của công ty “ Cổ phần nông sản Bắc Ninh”
Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty “ Cổ phần nông sản Bắc Ninh”
Phần trình bày chia làm 2 phần:
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh
Phần 2 Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp
1. Lịch sử hình thành và phát triển của C«ng ty cổ phần nông sản Bắc Ninh:
Tên giao dịch trong nước: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH
Tªn giao dÞch quèc tÕ : BAC NINH AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt: DABACO
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT : (0241)820712 - 826077
Fax : (0241)821377 - 826095
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty :
Công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh tiền thân là công ty dâu tơ tằm Hà Bắc Năm 1996 đổi thành Công ty nông sản Hà Bắc
Năm 1997 chuyển thành Công ty nông sản Bắc Ninh
Năm 2004 đến nay là công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh
Vậy là từ khi thành lập cho đến nay với chặng đườn 11 năm, công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh đã phát triển lớn mạnh, đến nay công ty đã có nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ cùng với nhiều nhà phân phối trên phạm vi cả nước, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung


Mục lục

1. Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2.Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của công ty 2
1.3.Một số sản phẩm và dịch vụ chính của công ty 2
1.4.Mô hình hoạt động của công ty 3
1.5.Các dự án của công ty .4
1.6. Một số giải thưởng công ty đạt được 8

2. Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp 9
2.1.Khái niệm tài chính doanh nghiệp .9
2.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp .14


Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần nông sản Bắc Ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần nông sản Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.