Cơ cấu tổ chức "chức năng" - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng

Lời nói đầu
​Doanh nghiệp là một tổ chức sống có một chu trình sống: Nó sinh ra do ý chí của các nhà sáng lập, phát triển và tiến tới tốc độ trưởng thành, rồi khi hoạt động nó có thể bị sa sút dẫn đến tiêu vong hoặc bị một doanh nghiệp khác thôn tính. Cuộc sống của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào chất lượng của người tạo ra nó, duy trì và phát triển. Để có được điều này doanh nghiệp phải có được một cơ cấu tổ chức hợp lý mới cho phép sử dụng tốt các nguồn lực giúp cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định điều hoà phối hợp các hoạt động. Như vậy, cơ cấu tổ chức là một trong những điều kiện cơ bản của sự sống còn của doanh nghiệp.
Xã hội càng văn minh nền kinh tế và quản lý càng phát triển, càng tạo điều kiện và yêu cầu cần thiết tối ưu hoá cơ cấu tổ chức quản lý Doanh nghiệp ở tất cả các cấp, các khâu. Bài tiểu luận này em phân tích đề tài " Cơ cấu tổ chức "chức năng" - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng". Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý là phương tiện để nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội.

Mục lục
Lời nói đầu 1
Nội dung 2
Chương I: Cơ cấu tổ chức quản lý 2
1. Khái niệm cơ cấu tổ chức 2
2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý 2
3. Những nguyên tắc tổ chức 3
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức 4
Chương II: Cơ cấu tổ chức "chức năng" 5
1. Đặc điểm cơ cấu chức năng 5
2. Ưu điểm 6
3. Nhược điểm 7
Chương III: Mô hình bộ máy tổ chức quản lý Trung tâm phát triển dự án và đầu tư 8
1. Phân tích bộ máy tổ chức 8
2. Ưu điểm 9
3. Nhược điểm 9
Kết luận 10


Xem Thêm: Cơ cấu tổ chức "chức năng" - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ cấu tổ chức "chức năng" - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng sẽ giúp ích cho bạn.