Thực trạng quản trị lợi nhuận và các quỹ tại công ty Xây dựng - 17

MỞ ĐẦU​Hiệu quả là vấn đề cơ bản sản xuất kinh doanh của một hình thái kinh tế xã hội. Các chủ thể tham gia vào nền kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đạt mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu cùng với nâng cao năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thoả mãn tối đa nhu cầu về hàng hoá - dịch vụ của xã hội trong giới hạn cho phép cả nguồn lực hiện có và thu được nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Như vậy mục đích chính của sản xuất kinh doanh là lợi nhuận và nó cũng là nguồn động lực của sản xuất kinh doanh.
Trong nền kin tế kế hoạch hoá tập chung bao cấp trước đây với chế độ hạch toán kinh tế mang nặng tính hình thức . hoạt động đã được kế hoạch trước, được chỉ đạo và giao kế hoạch chỉ tiêu cho từng đơn vị cụ thể. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều chịu sự tác động của nhà nước nên làm triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.
khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường các vấn đề sản xuất kinh doanh đều được giải quyết thông qua thị trường. Doanh nghiệp có điều kiện chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao nhất trên cơ sở khai thác các khả năng hiện có. Trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tạo ra lợi nhuận và đảm bảo yêu cầu lợi nhuận, lợi nhuận cao.
Xuất phát từ lý luận đó, qua công ty Xây dựng - 17 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ quốc phòng. Bài tiểu luận đi sâu nghiên cứu đề tài "Thực trạng quản trị lợi nhuận và các quỹ tại công ty Xây dựng - 17".


Kết luận​Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế cao nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung và của công ty xây dựng 17 nói riêng. Để tiến hành sản xuất kinh doanh công ty phải bỏ tiền vốn cũng như các yếu tố đầu vào khác. Mục tiêu của công ty là đạt được doanh thu cao bù đắp chi phí và thu được lợi nhuận để không chỉ tái sản xuất giản đơn mà còn tái sản xuất mở rộng, không ngừng tích luỹ phát triển, củng cố và tăng cường uy tín, địa vị của công ty trên thị trường.
Với thời gian hoạt động còn chưa đủ dài như các công ty xây dựng cùng ngành nhưng trong thời gian qua công ty đã đạt được những kết quả khả quan với quy mô sản xuất ngày càng tăng, sản xuất dần đi vào ổn định, doanh thu ngày càng cao thu lợi nhuận lớn, đóng góp càng thiếu cho ngân sách cũng như góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên cải thiện đời sống cho người lao động.
Bên cạnh những thành tích đạt được công ty còn có nhiều tồn tại cần phải giải quyết mới cho phép công ty tăng doanh thu hạ thấp giá thành để đạt được lợi nhuận ngày càng cao hơn phù hợp với tính tất yếu khách quan trong kinh doanh trong cơ chế thị trường.


Xem Thêm: Thực trạng quản trị lợi nhuận và các quỹ tại công ty Xây dựng - 17
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quản trị lợi nhuận và các quỹ tại công ty Xây dựng - 17 sẽ giúp ích cho bạn.