Thực trạng thị trường bán lẻ nội địa khi Việt Nam gia nhập WTO
Lời Mở Đầu
Môi trường kinh doanh không còn là một khái niệm mới lạ,mà đã xuất hiện từ khá sớm cùng với sự xuất hiện của môn kinh tế học.Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là tập hợp những điều kiện,những yếu tố,bên ngoài và bên trong có ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nhưng trong khuôn khổ của đề tài tôi chỉ xin trình bày một phần trong môi trường kinh doanh đó là môi trường vĩ mô.
Điều tất nhiên là các doanh nghiệp thương mại chỉ hoạt động tring môi trường kinh doanh nhất định.Các doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh đến kết quả và hiệu quả kinh doanh.Trong đó các yếu tố của môi trường vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của các doanh nghiệp thương mại.
Đây là một đề tài đã được tiến hành nghiên cứu bởi cả những nhà kinh học trong và ngoài nước.Các nhà kinh tế học đã nghiên cứu môi trường kinh doanh từ rất sớm và hoàn thiện dần qua các giai đoạn,những nghiên cứu sau góp phần bổ xung hoàn thiện những lý thuyết trước và mang tính thực tế cao.Hiện nay môi trường vĩ mô đã được tổng kết thành một hệ thống lý thuyết toàn diện. Mặc dù đay là một đề tài không mới mẻ và còn có phần cổ điển, khô khan song việc nghiên cứu về nó (môi trường kinh doanh nói chung và môi trường vĩ mô nói riêng) không bao giờ là thừa. Qua việc nghiên cứu,tìm hiểu về nó ta có được cái nhìn tổng quát hơn,bổ xung thêm vào các lý thuyết của các nhà nghiên cứu trước những yếu tố thời đại ,những điều kiện cụ thể của các doanh nghiệp, của ngành của nền kinh tế đẻ tìm được những cơ hội kinh doanh từ môi trường đó.Điều đó càng khẳng định tầm quan trọng của môi trường vĩ mô đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại

Mục lục
A-Lời Mở Đầu 1
B-Nội Dung 2
CHƯƠNG I: Lý thuyết về môi trường vĩ mô 2
I-Lý thuyết chung về môi trường kinh doanh 2
1.Khái niệm môi trường kinh doanh 2
2.Phân loại môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. 3
II-Môi trường vĩ mô và ảnh hưởng tớ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. 5
1.Khái niệm về môi trường vĩ mô. 5
2, Yếu tố chính trị- luật pháp 6
3.Yếu tố kinh tế. 8
4.Yếu tố khoa học – công nghệ. 10
5.Yếu tố văn hoá - xã hội. 13
6.Yếu tố cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên. 14
7.Yếu tố quốc tế. 16
III – Biện pháp khai thác môi trường vĩ mô của doanh nghiệp thương mại 19
1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin về môi trường vĩ mô. 19
2.Lựa chon phương thức thâm nhập và mở rông thị trường. 20
3.Phân tích toàn diện, đầy đủ các yếu tố của môi trường vĩ mô để lựa chọn cơ hội kinh doanh. 21
4.Xây dựng chiến lược kinh doanh. 22
5. Hoàn thiện các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 23
6.Góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh. 23
Chương II: Thích nghi của doanh nghiệp. 25
I-Thực trạng thị trường bán lẻ nội địa khi Việt Nam ra nhập WTO. 25
II-Chuỗi siêu thị bán lẻ Saigon Co.op. 26
1.Sự hình thành và phát triển. 26
2.Giải pháp xây dựng hệ thống chuỗi siêu thị Co.op Mart. 28
C.Kết luận 33
Danh mục tài liệu tham khảo 34
Mục lục 35​Xem Thêm: Thực trạng thị trường bán lẻ nội địa khi Việt Nam gia nhập WTO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng thị trường bán lẻ nội địa khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ giúp ích cho bạn.