Phương pháp ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý

LỜI MỞ ĐẦU
​ Thông tin từ lâu đã được đánh giá có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế. Ngày nay, xã hội loài người đang chuyển sang một hình thái phát triển mới : xã hội thông tin. Thông tin có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội : kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa .
Đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn hội nhập và phát triển, nhất là trong bối cảnh khi chúng ta vừa gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Các doanh nhiệp của chúng ta đang đứng trước những cơ hội, thách thức, khó khăn mới. Để đảm bảo sẽ đứng vững và phát triển trong giai đoạn mới, các doanh nghiệp, tổ chức cần tự xây dựng cho mình một hệ thống đủ mạnh để có thể “chuyển mình đón những con sóng từ bên kia biển Đông”.
Hệ thống mà tôi muốn nói tới ở đây chính là hệ thống thông tin quản lý. Doanh nghiệp, tổ chức muốn phát triển ổn định thì phải có hệ thống thông tin hiệu quả và tối ưu nhất. Để xác định xem hệ thống thông tin của doanh nghiệp mình, tổ chức mình có hiệu quả hay không cần ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin.
Vì vậy, em đã chọn đề tài “Phương pháp ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý” với mong muốn đóng góp một phần nào đó vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
II. LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ : 3
1. Giá trị của hệ thống thông tin quản lý : 3
2. Tính giá trị của hệ thống thông tin : 4
2.1. Phương pháp bảo hiểm : 5
2.2. Phương pháp chuyên gia : 5
3. Chi phí cho hệ thống thông tin : 6
3.1. Chi phí cố định : 6
3.2. Chi phí biến động : 6
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ : 7
1. Phương pháp phân tích điểm cân bằng chi phí 7
1.1 Nội dung : 7
1.2. Ví dụ 8
2. Phương pháp phân tích tiền dư 13
2.1. Nội dung : 13
2.2. Ví dụ : 14
3. Phương pháp kinh nghiệm 16
3.1. Nội dung : 16
3.2. Ví dụ : 17
4. Phương pháp so sánh 27
KẾT LUẬN 28


Xem Thêm: Phương pháp ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý sẽ giúp ích cho bạn.