Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền - những ưu điểm và điều kiện áp dụng

Lời mở đầu
​Trong giai đoạn hiện nay , với một đất nước đang trên đà phát triển như Việt Nam thì phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp
Ngày nay việc quản lý một công ty sản xuất đang đặt ra một thách thức vô cùng to lớn . Người quản lý tối cao của một công ty luôn đứng trước một chuỗi vô hạn những vấn đề nảy sinh , từ lạm phát kéo dài , thuế má cao , những quy định của chính phủ , tình trạng thiếu vốn và sự bất mãn của công nhân .
Nếu doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức sản xuất hợp lý thì doanh nghiệp đó sẽ kinh doanh có lãi , có điều kiện để tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất , tăng khả năng đóng góp vào ngân sách Nhà nước
Nhận thức được tầm quan trọng trên chính vì thế nên em đã mạnh dạn chọn đề tài “Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền - những ưu điểm và điều kiện áp dụng

Mục lục
Lời mở đầu 1
Nội dung 2
a. Cơ sở lý luận về tổ chức sản xuất theo dây chuyền 2
I. Khái niệm 2
1. Phân công tổ chức 2
2.Quản lý nguồn nhân lực 3
3.Hệ thống tiền lương và tiền công: 4
4. Thiết kế các quy trình sản xuất 4
II. Các phương pháp tổ chức sản xuất 2
B. những ưu điểm 5
C . điều kiện áp dụng 6
kết luận 7
Tài liệu tham khảo 8


Xem Thêm: Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền - những ưu điểm và điều kiện áp dụng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền - những ưu điểm và điều kiện áp dụng sẽ giúp ích cho bạn.