Quản lý dạy và học nghề trường trung học nghề


Lời nói đầu
​Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, Công nghệ thông tin đóng góp một phần rất quan trọng trong các lĩnh vực khoa học - kĩ thuật, đời sống kinh tế - xã hội. Trong các bài toán quản lí, tin học có vị trí rất lớn nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc trưng của công tác quản lí. ở nước ta, ứng dụng Công nghệ thông tin vào đời sống kinh tế - xã hội là một yêu cầu cấp thiết cần được quan tâm nhằm đưa đất nước ta tiến kịp thời đại.
Trước đây ở Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp (TTGDKTTH) Số 1 (và hiện nay ở một số Trung tâm khác), công tác quản lý việc dạy và học nghề phổ thông được tiến hành một cách thủ công hoặc bán tự động (dùng chương trình Excel), vì vậy khối lượng công việc thường lớn, việc thực hiện rất vất vả và thiếu chính xác, chưa phát huy hết sức mạnh của các máy vi tính được trang bị.
Visual FoxPro là một ngôn ngữ mạnh dùng cho công tác quản lý, là một ngôn ngữ dễ, được sử dụng rộng rãi vì vậy chúng em đã sử dụng ngôn ngữ này để làm đồ án cho mình với đề tài: Quản lý dạy và học nghề trường trung học nghề.

Mục lục

Lời nói đầu 1
Giới thiệu chương trình 2
Phần1: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dạy và học nghề 3
Chương1: Mô tả hệ thống 3
1.1. Mô hình hoạt động ở các Trung tâm Giáo dục Kĩ thuật tổng hợp 3
1.2. Thực trạng quản lý dạy học nghề tại các Trung tâm Giáo dục Kĩ thuật tổng hợp và nhu cầu tin học hoá 4
Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống 5
2.1. Các chức năng chính của hệ thống 5
2.1.1. Chức năng Quản lí giáo viên với các công việc sau 5
2.1.2. Chức năng Quản lí học sinh với các công việc sau 5
2.1.3.Chức năng Quản lí chương trình đào tạo với các công việc sau 5
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 8
2.3. Thiết kế các Form 11
2.3.1. Form TRUONG.SCX &&Cập nhật danh sách Trường, Lớp 11
2.3.2. Form BPCGD.SCX &&Cập nhật bảng phân công giảng dạy` 12
Phần 2: Chương trình 13
Chương1: Ngôn ngữ lập trình Visual FoxPro 13
1.1. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình 13
Chương 2: Cài đặt và sử dụng chương trình 14
2.1. Cài đặt chương trình 14
2.1.1. Yêu cầu thiết bị 14
2.1.2. Cài đặt 14
2.2. Sử dụng chương trình 15
2.2.1. Khởi động chương trình 15
2.2.2. Các danh sách 15
2.2.3. Học kì 1 21
2.2.4. Học kì 2 và cả năm 23
2.2.5. Tra cứu 24
2.2.6. Hệ thống 25
Đánh giá và kết luận 27
Tài liệu tham khảo 28


Xem Thêm: Quản lý dạy và học nghề trường trung học nghề
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dạy và học nghề trường trung học nghề sẽ giúp ích cho bạn.