Văn hóa doanh nghiệp trong Ford
Lời nói đầu
​Trong một xã hội rộng lớn, mỗi doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ .Xã hội lớn có nền văn hóa lớn, x hội nhỏ(doanh nghiệp) cũng cần xây dựng cho mình một nền văn hóa riêng biệt .Nền văn hóa ấy chỉ chịu ảnh hưởng và đồng thời cũng là bộ phận cấu thành nền văn hóa lớn.Văn hoa doanh nghiẹp đòi hỏi vừa chú ý tới năg xuất và hiệu quả sản xuất vừa chú ý quan hệ chủ thợ, quan hệ giữa người với người .Nói rộng ra nếu toàn bộ nền sản xuất đều được xây dựng trên một nền van hóa doanh nghiệp có trình đọ cao,nền sản xuất sẽ vừa mang bản sắc dân tộc vừa tích ứng với thời đại hiện nay.Chúng ta hy thử tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp trong một trong những tên tuổi lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô. “ford”

Kết luận​ Với những chính sách của mình ford đang tạo dựng đựợc một nền văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của mình. Nền văn hóa ấy của ford đã mang lai cho công ty này rất nhiều thành công. Nó làm cho thương hiệu ford ngay càng phát triển và bền vững. Điều nay càng khẳng định vai tro quan trọng của văn hóa doanh nghiệp . Một xã hội muốn phát triển chỉ khi nó được xây dựng trên một nền văn hóa phù hợp và một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển chỉ khi nó có một nền văn hóa doanh nghiệp phù hợp


Xem Thêm: Văn hóa doanh nghiệp trong Ford
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa doanh nghiệp trong Ford sẽ giúp ích cho bạn.