Hoàn thiện nội thất thư viện
Lời mở đầu
​ Hiện nay, có những công trình kém chất lượng, những dự án tiêu tốn hàng tỉ đồng của Nhà nước mà vẫn chưa hoàn thành. Đó là do những người chịu trách nhiệm về nó không có kiến thức quản trị dự án. Quản trị dự án tuy là môn học chưa được phổ biến ở nước ta nhưng lại rất thiết thực với cuộc sống hàng ngày. Học quản trị dự án không những chỉ để quản trị những công trình to lớn, kiên cố, nhiều kinh phí đầu tư mà còn có thể quản trị cho chính mình, cho những gì gần gũi xung quanh mình.0
Mỗi một môn học đều mang lại cho em rất nhiều điều bổ ích nhưng không phải môn nào cũng có thể áp dụng vào thực tế. Quản trị dự án đã làm được đIều đó. Qua những bài giảng trên lớp của cô giáo, những buổi thảo luận sôi nổi và những lần tìm tòi nghiên cứu tài liệu để làm tiểu luận đã giúp em có nhiều kinh nghiệm hơn .
Đề tài quản trị dự án: “ Hoàn thiện nội thất thư viện


mục lục Trang
Lời mở đầu 2
Phần I : Đưa ra ý tưởng dự án: “ Hoàn thiện nội thất thư viện” . .
3
I.Đề xuất ý tưởng . 3
II. Thành lập các ban dự án . . 4
III. Tổ chức họp ban dự án và phân chia công việc 4
1. Ban quản lý tài chính 4
2. Ban quản lý nguồn nhân lực . 4
3. Ban quản lý và mua sắm trang thiết bị . 4
4. Ban thu thập nguồn tư liệu, tài liệu . 4
5. Ban thiết kế và bài trí thư viện 5
6. Ban môi trường . . 5
7. Ban kiểm tra, giám sát và xúc tiến dự án 5
8. Ban thẩm định kết quả dự án . 5
Phần II : Lập kế hoạh cụ thể cho các ban dự án . 6
I. Kế hoạch chi tiết . 6
1.Phòng tự học . 6
2. Phòng đọc sách . . 6
3. Phòng báo và tạp chí 6
4. Phòng luận văn . 6
5.Phòng tài liệu quý hiếm . 6
II. Lập bảng phân tách công việc( WBS ) 7
Phần III. Sơ đồ mạng toàn dự án và Bảng khái toán 9
I. Sơ đồ mạng của toàn dự án 9
II. Lập bảng khái toán . 11
Phần IV: Kiểm tra kết quả, nghiệm thu và rút kinh nghiệm 12
I. Đánh giá kết quả 12
II. Nghiệm thu công trình 12
III. Tổng kết và rút kinh nghiệm quá trình thực hiện dự án . 12
Phần V : Quy định về an toàn và quản trị rủi ro 13
I. Quy định về phòng cháy chữa cháy 13
II. Quản trị rủi ro 13
Kết Luận . 14


Xem Thêm: Hoàn thiện nội thất thư viện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện nội thất thư viện sẽ giúp ích cho bạn.