Tổng quan về quản trị kinh doanh

Lời nói đầu
​Có thể nói ra quyết định là sự lựa chọn một trong số các phương án hành động là cốt lõi của việc xây dựng kế hoạch. Không thể tồn tại một kế hoạch nếu một quyết định đó là những cam kết về những nguồn tài lực, phương hướng hoặc uy tín nhưng chưa được công bố. Các nhà quản lý đôi khi xem việc ra quyết định như là một công việc trung tâm của họ bởi vì họ phải thường xuyên lựa chọn phải làm cái gì? Ai làm cái đó? Khi nào, ở đâu? và thậm trí công việc đó được làm như thế nào? Tuy nhiên ra quyết định chỉ là một bước trong việc lập kế hoạch, đôi khi nó được thực hiện một cách nhanh chóng, ít phải xuy nghĩ, hay đôi khi nó chỉ chi phối trong ít phút. Nó cũng là một bộ phận trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Một chương trình hành động ít khi được xem xét một cách độc lập, bởi vì rõ ràng là mọi quyết định đều phải ăn khớp với những kế hoạch khác. Có những vấn đề cụ thể được xem xét như những yêu cầu về nghiên cứu và phân tích một cách hệ thống hoá trước một quyết định được tập trung xem xét.
Nhưng việc ra quyết định có hiệu quả đòi hỏi một sự lựa chọn phương hướng hành động hợp lý. Nhưng hợp lý cái gì? Khi nào thì đưa ra các quyết định một cách hợp lý?

Chính bởi thế bài tiểu luận này nhằm đáp ứng được phần nào những yêu cầu nói trên. Tuy nhiên trong khuôn khổ có hạn, bài tiểu luận này chắc chắn sẽ không khỏi có những thiếu sót, mong thầy cô và các bạn đóng góp và sửa đổi để bài tiểu luận này được hoàn thịên hơn./


Lời kết
​Qua sự phân tích trên, ta có thể thấy một quyết định có ý nghĩa như thế nào với một doanh nghiệp. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp.
Trong mọi trường hợp, không kể là quyết định có được thực hiện đầy đủ và đúng quyền hạn hay không, đều cần đúc kết các kết quả thực hiện quyết định. Qua việc đúc kết các kết quả, các tập thể biết được họ đã làm việc như thế nào, đạt kết quả ra sao, lao động của họ có tầm quan trọng cho xã hội như thế nào. Đó cũng là sự học tập thực tiễn ngay trên kinh nghiệm của mình, làm phong phú kho tàng kinh nghiệm quản lý, kiểm tra hiệu quả của cách đề ra và cách thực hiện quyết định quản lý.Trong quá trình chuẩn bị đưa ra quyết định, cần xem xét chu đáo, tất cả các giai đoạn công tác, phân tích rõ tất cả những thành công cũng như những sai lầm, thiếu sót, phát hiện những tiềm năng chưa được sử dụng. Hệ thống mọi chỉ tiêu và nhân tố của hoạt động kinh tế, mối liên hệ qua lại và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.Khi quyết định cần xây dụng kế hoạch, lựa chọn và kiểm tra những thông tin cần thiết, phân tích và so sánh các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật, tìm ra nguyên nhân của thành công hoặc thất bại và đánh giá tổng hợp.


Xem Thêm: Tổng quan về quản trị kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về quản trị kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.