Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng

Lời mở đầu
​Trong quá trình hội nhập kinh tế Thế giới với sự phát triển của các Doanh nghiệp có quy mô lớn cũng như các Doanh nghiệp Nhà nước .là rất cần thiết, nhưng bên cạnh đó thì việc đẩy mạnh mô hình kinh tế cá thể, các Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng là việc không kém phần quan trọng. Mà tiền đề cho sự phát triển đó là đường lối, là phương thức hoạt động . của các Doanh nghiệp đó. Để đạt được mục đích này thì việc xây dựng một bộ máy, một cơ cấu tổ chức cụ thể và phù hợp sẽ là nền móng vững chắc giúp cho Doanh nghiệp tồn tại và phát triển không ngừng.
Tuy nhiên trong lĩnh vực quản l‎‎ý thì việc áp dụng một loại hình cơ cấu tổ chức nào lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Để kết quả công việc đạt hiệu quả cao thì việc xây dựng một cơ cấu tổ chức cần phải linh hoạt và hợp lý‎. Là một loại hình đơn giản nhất trong tám loại hình cơ cấu tổ chức, nhưng cơ cấu tổ chức trực tuyến lại có một vai trò vô cùng quan trọng đối với mô hình kinh tế nước ta hiện nay. Hoàn thành đề tài: “Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng” có phải là đưa ra một trong tám ví dụ điển hình giúp cho Doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình một loại hình cơ cấu tổ chức hợp l‎ý nhất?


Mục lục

Lời mở đầu 1
I. Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản l‎ý. 2
1. Tổ chức và đặc điểm hình thành nên tổ chức. 2
2. Cơ cấu tổ chức quản l‎ý. 2
2.1. Khái niệm: 2
2.2. Các loại hình cơ cấu tổ chức. 3
2.3. Những yêu cầu của cơ cấu tổ chức quản lý‎. 3
II. Cơ cấu tổ chức trực tuyến – ưu nhược điểm và vi áp dụng. 4
1. Khái niệm cơ cấu tổ chức trực tuyến. 4
2. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến. 4
3. Các hình thức tổ chức trong cơ cấu tổ chức trực tuyến. 5
4. Ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến. 7
4.1. Ưu điểm. 7
4.2. Nhược điểm. 8
5.Phạm vi áp dụng cơ cấu tổ chức trực tuyến. 8
III. Liên hệ thực tế tới Công ty TNHH Quảng Hà. 9
kết luận 11


Xem Thêm: Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng sẽ giúp ích cho bạn.