Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp

lời nói dầu
​ Có lẽ không một lĩnh vực hoạt động nào của con người lại quan trọng hơn là công việc quản lý bởi vì một nhà quản lý mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có những nhiệm vụ cơ bản là thiết kế, xây dựng và duy trì một môi trường mà trong đó có các cấp cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm, có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã định. Nói cách khác, các nhà quản lý có nhiệm vụ duy trì hoạt động làm sao cho các cá nhân có thể có những đóng góp tốt nhất vào mục tiêu của nhóm.
Mặc dù chúng ta cần nhấn tới các nhiệm vụ của người quản lý trong công việc thiết kế một môi trường bên trong để thực hiện nhiệm vụ, song không bao giờ có thể quên rằng họ phải hoạt động cả ở môi trường bên ngoài của một cơ sở lẫn môi trường bên trong của các bộ phận khác nhau nằm trong một cơ sở. Đối với các quan hệ qua lại với môi trường bên ngoài, rõ ràng các nhà quản lý không thể thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình nếu không có được sự am hiểu và nhạy bén với nhiều yếu tố của môi trường bên ngoài - như các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ, xã hội, chính trị và địa lý - ảnh hưởng tới các lĩnh vực lao động của họ.
Nhận thức được vấn đề trên và được sự phân công của các thầy(cô) trong khoa Quản lý doanh nghiệp. Đề tài của em là: ”Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp”.Do thời gian và khả năng có hạn bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu xót. Em rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của thầy (cô) để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

mục lục
Lời nói đầu 1
Nội dung 2
I. Lý luận chung 2
1. Quản lý Nhà nước về kinh tế 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Đặc điểm 2
1.3. Phương pháp 3
1.4. Đối tượng 3
1.5. Nguyên tắc 4
2. Quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 4
2.1. Khái niệm 4
2.2. Nhà quản lý 5
2.3. Mục tiêu quản lý 5
2.4. Môi trường quản lý 5
3. So sánh 6
II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 8
1. Về phía Nhà nước 8
1.1. Vấn đề đặt ra 8
1.2. Những giải pháp cơ bản 9
2. Về phía doanh nghiệp 9
2.1. Vấn đề đặt ra 9
2.2. Giải pháp cơ bản 10
Kết luận 11


Xem Thêm: Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.