Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

LờI Mở ĐầU
​Việt Nam với một nền kinh tế còn non kém chưa thoát khỏi sự yếu kém và nghèo nàn, một nền kinh tế chiếm đa số là nông nghiẹp lạc hậu, hệ thống kinh tế Nhà nước chưa năng động, không tận dụng hết các nguồn lực tiềm năng vốn có. Thời gian chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa lâu còn mang nặng tính tập trung bao cấp nặng sức ì phó thác cho Nhà nước. Chuyển sang nền kinh tế, sự tiếp thu chậm chạp và bảo thủ đã hạn chế rất đáng kể khả năng phát triển nền kinh tế. Nền kinh tế Nhà nước vẫn mang vai trò chủ đạo và được Nhà nước bảo hộ nhưng trong thực tế các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong thị trường thậm chí Nhà nước phải bù lỗ, kiến thức kinh tế của các nhà quản lý này có thể là khiêm tốn cũng có thể là do sức ì cho Nhà nước giải quyết.
Chủ trương của Đảng là phải đổi mới hệ thống quản lý kinh doanh, phương thức kinh doanh, tận dụng hết nguồn lực trí thức, tiếp cận và áp dụng triệt để kiến thức kinh tế phương tây vào nền kinh tế Việt Nam, buộc các nhà doanh nghiệp thực sự kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp “sống” bằng chính khả năng của mình, gắn trách nhiệm sản xuất kinh doanh vào tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp.
Với đề tài “Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” em xin được xây dựng một vốn ít hiểu biết của mình nói về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở nước ta. Cách nhìn nhận vấn đề giải quyết và một số kiến nghị về chính sách Nhà nước nhằm hoàn thiện hơn cho việc sản xuất kinh doanh góp phần phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Mặc dù đã cố gắng tích luỹ để có được kết quả tốt cho đề tài nghiên cứu nhưng với sự nghiên cứu chưa được sâu sắc nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế, sai sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình quý báu của thầy cô để bài viết thêm hoàn chỉnh hơn.


Kết luận
​Xuất khẩu của nước ta hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Một số nước có đồng tiền giảm giá nên hàng xuất khẩu của họ rẻ hơn, lấn sân một số thị trường của Việt Nam. Chúng ta không thiếu các tổ chức cho vay để thực hiện việc xuất khẩu nhưng vấn đề chủ yếu cầu giải quyết hiện nay đối với tín dụng ưu đãi là thiếu nguồn vốn. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có một tổ chức hỗ trợ về vồn thoả đáng cho Doanh nghiệp hoạt động chẳng hạn như bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm rủi ro xuất khẩu, hỗ trợ vốn cho bán hàng trả chậm.
Xuất phát từ thực tế và đòi hỏi trên, nước ta cần thành lập một quỹ hỗ trợ xuất khẩu. Trước mắt quỹ này làm nhiệm vụ cấp tín dụng ưu đãi và làm mấy việc chủ yếu sau:
- Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu.
- Bảo hiểm rủi ro cho hàng xuất khẩu.
- Bù lãi suất cho tín dụng xuất khẩu.
- Hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp xuất khẩu bán hàng trả chậm.
Việc nhà nước lập ra quỹ hỗ trợ xuất khẩu sẽ giúp cho Doanh nghiệp mạnh dạn bán hàng trả chậm với lãi xuất thấp nhờ vậy mà khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu, bên cạnh đó còn nâng cao được giá bán hàng. Thông qua việc xuất khẩu nhiều, mạnh của các Công ty thì sản phẩm của họ phải có bao bì đóng gói với mẫu mã đẹp để tăng sự kích thích về sản phẩm và được tiêu thụ nhiều hơn thì Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Hà Nội sẽ cung cấp được cho họ sản phẩm bao gói của mình với mục đích là mở rộng thị trường tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh tế.


Xem Thêm: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.