Quan hệ điều khiển - phục tùng

Lời Giới Thiệu
​Sự phân chia một tổ chức quản lý thành các cấp và các khâu thể hiện sự phân công chuyên môn hoá theo chiều dọc và chiều ngang,các bộ phận đó bao giờ cũng nằm trong những mối quan hệ nhất định nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ,hài hoà trong tổ chức.Việc xác lập và xử lý đúng đắn các mối quan hệ về tổ chức là yếu tố trọng yếu để vận hành bộ máy ăn khớp nhịp nhàng,tạo ra hiệu lực của tổ chức.Khi đề cập khái niệm tổ chức ở trạng thái động,ta cũng đã nhấn mạnh vai trò cực kỳ quan trọng của các mối quan hệ về tổ chức,nếu xử lý đúng sẽ tạo được động lực và kỷ cương cho tổ chức,ngược lại sẽ gây vướng mắc ,xung đột trong nội bộ tổ chức,có thể làm rối loạn,vô hiệu hoá tổ chức
Khi xác lập các mối quan hệ về tổ chức,cần xác định rõ các yếu tố:quan hệ dọc (theo thứ bậc quản lý )hay hệ ngang (theo chức năng );quan hệ lâu dài,thường xuyên hay quan hệ đột xuất ;quan hệ chính thức hay quan hệ không chính thức.Khái quát lại có 2 loại quan hệ cơ bản:quan hệ điều khiển-phục tùng và quan hệ phối hợp-cộng tác.Nhưng trong bài tiểu luận này em muốn đề cập đến mối quan hệ điều khiển-phục tùng.


mục lục

Lời giới thiệu
Sơ lược về cơ cấu tổ chức quản lý
1. Khái niệm
2. Cơ cấu tổ chức
A. Cơ cấu chính thức
B. Cơ cấu không chính thức
Quan hệ điều khiển - phục tùng
I. Vai trò của quan hệ điều khiển - phụ tùng
II. Các hình thức điều khiển và sự vận dụng trong quản lý doanh nghiệp
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Quan hệ điều khiển - phục tùng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quan hệ điều khiển - phục tùng sẽ giúp ích cho bạn.