Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
Lời Nói Đầu
Trong thế giới hiện đại, trước xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế thế giới, mọi quốc gia, mọi khu vực đều không thể đứng ngoài xu thế này.
Với chính sách đổi mới của nền kinh tế, nước ta đã và đang nhanh chóng hội nhập vào xu hướng chung của thế giới, tích cực tham gia vào các tổ chức kinh tế trong khu vực và thế giới như AFTA, WTO, APEC v.v với quan điểm đó chúng ta coi trọng vai trò của Thương mại Quốc tế, coi đây là chiếc cầu nối liền giữa nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới, là chiếc đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sản xuất trong nước, thu hút đầu tư v.v và là phương tiện để thúc đẩy sự phân công lao động quốc tế.
Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ khó có thề hoà nhập với công cuộc toàn cầu hoá, khu vực hoá nếu không nhận ra những khó khăn của chính mình và không đủ sức vượt qua những khó khăn đó. Một trong những khó khăn của Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế thế giới đó là xuất phát điểm của Việt Nam thấp, khoa học công nghệ lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật nghèo nàn v.v
Hiểu được vấn đề này, trong những năm qua Đảng và Chính phủ ta đã cho tiến hành công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Và con đường nhanh nhất để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá là cần nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kĩ thuật tiên tiến của nước ngoài bằng cách nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. Nhưng nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị như thế nào để phù hợp với điều kiện nền kinh tế của Việt Nam và đạt hiệu quả cao là vấn đề mà các nhà doanh nghiệp nhập khẩu và các ngành các cấp có liên quan đang rất quan tâm xem xét
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, trên cơ sở những kiến thức về kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu đã được truyền thụ tại nhà trường và một số kinh nghiệm thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật, em đã lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: " Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ".
Mục đích của đề tài này nhằm nêu lên thực trạng qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ, nghiên cứu những vấn đề phát sinh, những tồn tại vướng mắc khi thực hiện qui trình từ đó tìm ra nguyên nhân, đưa ra những đề xuất và giải pháp khắc phục.
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết và phương pháp duy vật biện chứng làm phương pháp luận nghiên cứu, đồng thời kết hợp với việc thu thập các thông tin gắn liền với tình hình thực hiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport để minh chứng cho những luận điểm được đưa ra.
Trên cơ sở mục đích đề tài, luận văn tốt nghiệp bao gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường
Chương II: Thực trạng về quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport
Do thời gian cũng như kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và những lời khuyên quý báu của các thầy, cô giáo, tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty Technoimport, cũng như những ý kiến đóng góp từ phía bạn bè để có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích cho việc học tập, nghiên cứu sau này.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quốc Thịnh - thầy giáo trực tiếp hướng dẫn, các cô chú, anh chị trong phòng xuất nhập khẩu 5 đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành bài luận văn này.
Muc lục
Lời Nói Đầu 1
Chương I: Tổng quan về hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường
I. Khái quát về hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 3
1. Khái niệm và đặc điểm của thiết bị toàn bộ 3
2. Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt Nam hiện nay 4
2.1. Đối tượng được phép nhập khẩu thiết bị toàn bộ 4
2.2. Các phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ 6
2.3. Khung pháp lý hiện nay cho hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt Nam 7
3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ đối với nền kinh tế Việt Nam 9
II. Quy trình nhập khẩu thiết bị 11
1. Nghiên cứu thị trường 11
2. Lựa chọn đối tác và hình thức giao dịch 13
3. Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá 14
4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 16
4.1. Xin giấy phép nhập khẩu 16
4.2. Mở L/C 16
4.3. Thuê tàu 16
4.4. Mua bảo hiểm hàng hoá 17
4.5. Thủ tục hải quan 17
4.6. Nhận hàng nhập khẩu 18
4.7. Kiểm tra hàng hoá 18
4.8. Thanh toán tiền hàng nhập khẩu 18
4.9. Giải quyết khiếu nại và tranh chấp ( nếu có ) 19
III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 19
1. Yếu tố chính trị - luật pháp 19
2. Trình độ sản xuất - khoa học công nghệ và quản lý 20
3. Tỷ giá hối đoái 21
4. Các nhân tố ảnh hưởng khác 22
Chương II: Thực trạng về việc thực hiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport
I. Tóm lược về công ty 24
1. Sự hình thành và phát triển của công ty 24
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 25
3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý của công ty 26
4. Thị trường và mặt hàng kinh doanh của công ty 28
II. Hoạt động kinh doanh của công ty 32
1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Technoimport 32
2. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 34
III. Thực trạng quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 36
1. Phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ chủ yếu của công ty 36
2. Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty 38
IV. Những tồn tại trong quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty Technoimport 52
1. Nghiên cứu thị trường 52
2. Tổ chức đấu thầu 53
3. Đàm phán 55
4. Thực hiện hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng 56
5. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên 58
6. Vốn 58
Chương III: Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport
I. Mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới 60
1. Mục tiêu của công ty 60
2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty 60
II. Giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty 61
1. Đẩy mạnh nghiên cứu nhu cầu khách hàng 62
2. Tổ chức đấu thầu một cách có hiệu quả 63
3. Quá trình kiểm tra đánh giá tính tiên tiến của thiết bị toàn bộ định nhập khẩu 65
4. Nâng cao công tác đàm phán và kí kết hợp đồng 67
Đàm phán: gồm có chuẩn bị đàm phán và thực hiện quá trình đàm phán. 67
5. Để công tác hải quan có thể được thực hiện tốt 68
6. Nâng cao công tác giao nhận, vận chuyển 69
7. Hoàn thiện công tác thanh toán 69
8. Giám sát việc thực hiện hợp đồng của phía đối tác 70
III. Một số kiến nghị 71
1. Về phía công ty 71
2. Về phía nhà nước 74
Kết luận 78
Danh mục tài liệu tham khảo 79


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thi sẽ giúp ích cho bạn.