Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thuộc trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
Lời nói đầu
Thương mại quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt là lĩnh vực hoạt động xuất khẩu từ lâu đã chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong sự tồn tại và phát triển kinh tế của mọi quốc gia. ở nước ta ngành tinh dầu là một ngành có lịch sử phát triển chưa lâu nhưng sản phẩm tinh dầu của Việt Nam trong những năm qua đã có mặt nhiều nơi trên khắp năm châu.
Tinh dầu là một sản phẩm tự nhiên được chiết suất từ thực vật và được sử dụng rộng rãi trong kỹ nghệ chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm Trong đời sống không thể thiếu sự có mặt của tinh dầu, nhưng không nước nào có đủ tinh dầu cần thiết. Các nước nhiệt đới nói chung có lợi thế hơn các nước hàn đới và ôn đới không những ở chủng loại mà chất lượng tinh dầu cũng ưu việt hơn.
Việt Nam là một nước có nhiều loại cây tinh dầu mọc hoang dã cùng với một số loại đã được trồng. Nguồn lợi từ sản xuất và xuất khẩu tinh dầu rất lớn và rất hiệu quả. Hiện nay đã có rất nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia việc sản xuất và xuất khẩu tinh dầu làm cho thị trường này trở nên đa dạng, phong phú và sôi động.
Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên (viết tắt là ENTEROIL) là một Công ty có bề dày kinh nghiệm trong công tác thu mua xuất khẩu tinh dầu. Từ Trung tâm liên kết khoa học sản xuất tinh dầu và lương thực đến Công ty tinh dầu (1988) và hiện nay là Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên (1997) Công ty đã trở thành đơn vị kinh doanh đầu tiên có hiệu quả ở Việt Nam. Tuy nhiên. trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay sự tranh mua tranh bán diễn ra cực kỳ phức tạp và lộn xộn, gây ra những đảo lộn hụt hẫng trong công tác thu mua và xuất khẩu tinh dầu. Do không hiểu biết về tính chất, thời vụ các loại tinh dầu về khả năng sản xuất tinh dầu tại các nước trên thế giới của một số Công ty trong nước khi tham gia xuất khẩu tinh dầu đã làm cho tình hình sản xuất tinh dầu ở nước ta trở nên hỗn loạn không có mục đích lâu dài và mất ổn định về phương hướng và chiến lược nuôi trồng các cây thảo mộc để chiết xuất tinh dầu. Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên đã phải đổi mới các biện pháp tổ chức thu mua tinh dầu xuất khẩu đa dạng hoá các phương thức mua bán xuất khẩu để phát triển nguồn hàng ổn định xuất khẩu.
Từ thực tiễn như vậy, trong phạm vi kiến thức được học tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thuộc trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia” cho chuyên đề thực tập. Một số phương pháp được sử dụng để nghiên cứu là phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp so sánh và sử dụng lý luận về kinh doanh xuất nhập khẩu. Mục đích của đề tài này là phân tích tình hình thực tế của Công ty giai đoạn 1995 - 1999 tìm hiểu thành công và những vấn đề tồn tại của Công ty từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tinh dầu với lợi ích kinh tế cao nhất góp phần xây dựng nền kinh tế ngày càng vững mạnh.
Bố cục của bài viết như sau:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất khẩu.
Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tinh dầu tại Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên.
Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên.
Do thời gian có hạn và kiến thức còn nhiều hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự nhận xét góp ý của thầy cô và các bạn.

mục lục
Lời nói đầu 1
chương I: cơ sở lý luận chung
của hoạt động xuất khẩu 3

I-/ Thương mại quốc tế và vai trò của hoạt động
kinh doanh xuất khẩu. 3
1-/ Tính tất yếu khách quan của thương mại quốc tế. 3
2-/ Vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 5
3-/ Một số hình thức xuất khẩu chủ yếu. 7
II-/ Nội dung hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 9
1-/ Nghiên cứu thị trường. 9
2-/ Lựa chọn bạn hàng và phương thức giao dịch. 12
3-/ Lập phương án kinh doanh. 12
4-/ Đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hoá. 13
5-/ Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 14
III-/ Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động
xuất khẩu hàng hoá. 18
A-/ Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 18
B-/ Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp. 21
III-/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
thương mại quốc tế của doanh nghiệp. 22
1-/ Quan niệm về hiệu quả kinh doanh thương mại quốc tế
của doanh nghiệp. 22
2-/ Phân loại hiệu quả kinh tế. 22
3-/ Các chỉ tiêu hiệu quả. 24
chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tinh dầu
và các sản phẩm tự nhiên tại công ty tinh dầu
và các sản phẩm tự nhiên 26

I-/ Quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ
của công ty. 26
1-/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 26
2-/ Chức năng nhiệm vụ của công ty. 26
3-/ Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban
trong công ty. 27
4-/ Môi trường kinh doanh của công ty. 30
II-/ Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh
của công ty giai đoạn 1995-1999 33
1-/ Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh. 33
2-/ Tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty. 34
III-/ Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu tinh dầu
tại công ty giai đoạn 1995-1999. 36
1-/ Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu tinh dầu tại công ty. 36
2-/ Tình hình hoạt động xuất khẩu. 41
V-/ Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu tinh dầu
và các sản phẩm tự nhiên tại công ty
giai đoạn 1995-1999. 50
VI-/ Đánh giá chung về ưu nhược điểm của hoạt động xuất
khẩu tại công ty và nguyên nhân của những tồn tại. 58
1-/ Những ưu điểm: 58
2-/ Những nhược điểm và nguyên nhân: 59
chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động
xuất khẩu tại công ty tinh dầu và các sản phẩm
tự nhiên (ENTEROIL) 61

I-/ Vài nét về thị trường tinh dầu trong nước
và trên thế giới. 61
1-/ Thị trường tinh dầu trên thế giới. 61
2-/ Thị trường nhập khẩu tinh dầu trên thế giới. 63
3-/ Thị trường tinh dầu nội địa. 65
II-/ Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty
tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên trong thời gian tới. 67
III-/ Một số thuận lợi và khó khăn của công ty tinh dầu
và các sản phẩm tự nhiên. 69
1-/ Những thuận lợi của công ty. 69
2-/ Những khó khăn của công ty. 70
IV-/ Các biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu về phía công ty. 71
1-/ Lập phòng Marketing trong công ty. 72
2-/ Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 74
3-/ Mở rộng thị trường xuất khẩu. 75
4-/ Tạo nguồn hàng ổn định vững chắc. 76
5-/ Nâng cao chất lượng tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên xuất khẩu. 77
6-/ Đa dạng hoá sản phẩm. 78
7-/ Khuyếch trương quảng cáo hàng xuất khẩu với bạn hàng. 78
8-/ Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 79
9-/ Nhân tố con người. 80
IV-/ Các biện pháp đề xuất với Nhà nước nhằm đẩy mạnh
xuất khẩu của công ty tinh dầu và các sản phẩm
tự nhiên. 81
1-/ Thành lập hiệp hội tinh dầu. 81
2-/ Chính sách khuyến khích xuất khẩu đối với mặt hàng tinh dầu. 82
3-/ Cơ chế quản lý. 83
4-/ Đầu tư cho ngành tinh dầu. 83
5-/ Một số chính sách hỗ trợ khác. 84
Kết luận 85
Tài liệu tham khảo 86


Xem Thêm: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thuộc tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thuộc tr sẽ giúp ích cho bạn.