Hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế COALIMEX- Tổng Công ty Than Việt Nam


Mở đầu
Thương mại Quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Vì vậy, quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang là xu hướng tất yếu của nhân loại ngày nay. Thương mại Quốc tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng là lĩnh vực đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng tiềm năng về con người, vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, trân trọng văn hóa dân tộc, tiếp thu những tinh hoa, văn hóa nhân loại. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IX nhấn mạnh: “Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Dựa vào các nguồn lực trong nước là chính đi đôi tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả”.
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhập khẩu là một hoạt động rất quan trọng không thể thiếu trong hoạt động thương mại quốc tế. Nhập khẩu cho phép phát huy tối đa nội lực trong nước đồng thời tranh thủ được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Nhập khẩu thúc đẩy tái sản xuất mở rộng liên tục và có hiệu quả vì vậy khuyến khích sản xuất phát triển. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa không những đáp ứng đủ nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng trong nước, kích thích tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa trong nước theo kịp với các nước trên thế giới.
Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế - Tổng Công ty Than Việt Nam là một công ty thương mại chính của Tổng Công ty có nhiệm vụ đảm nhận xuất khẩu than đồng thời nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành, ngoài ngành và tiến hành hợp tác lao động với các tổ chức trên thế giới. Trong quá trình hoạt động của Công ty, hoạt động nhập khẩu ngày càng phát triển, khẳng định vai trò thiết yếu của nó. Do đó sau một thời gian nghiên cứu, thực tập tại Công ty cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bột, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế COALIMEX- Tổng Công ty Than Việt Nam”.
Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề cốt lõi của quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa, tầm quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty và thực trạng quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những mặt tồn tại chủ yếu trong quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại đó và hoàn thiện hơn nữa quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty.
Kết cấu của luận văn gồm 3 phần:
Phần I: Sự cần thiết và nội dung hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá.
Phần II: Thực trạng quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của Công ty.
Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu ở Công ty.
Đây là một đề tài đòi hỏi tính chuyên môn nghiệp vụ cao đồng thời lại do những hạn chế về kinh nghiệm thực tế và thời gian hạn hẹp nên có thể sẽ không tránh khỏi khiếm khuyết. Vì vậy, kính mong các thầy cô giáo hướng dẫn, góp ý để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Duy Bột đã tận tình hướng dẫn em thực hiện luận văn này. Em cũng xin cảm ơn sự chỉ bảo, giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên trong công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế Coalimex, đặc biệt là phòng Nhập khẩu 4.
mục lục
Trang
lời mở đầu 1
Phần I.Sự cần thiết và nội dung hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp 4
I/ Hoạt động quy trình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá 4
1. Khái niệm hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở doanh nghiệp 4
2. Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp. 4
II/ Quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá 6
1. Quy trình và tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở doanh nghiệp 6
1.1 Khái niệm 6
1.2 Tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở doanh nghiệp 8
2. Các bước và nội dung của từng bước 10
2.1 Nghiên cứu thị trường 10
2.2 Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu 15
2.3 Mở L/C khi bên bán báo 19
2.4 Đôn đốc bên bán giao hàng 22
2.5 Thuê tàu 22
2.6 Mua bảo hiểm 25
2.7 Làm thủ tục hải quan 27
2.8 Nhận hàng 29
2.9 Kiểm tra hàng hoá 30
2.10 Giao cho đơn vị đặt hàng 31
2.11 Làm thủ tục thanh toán 32
2.12 Khiếu nại 33

3. Các điều kiện để thực hiện tốt quy trình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá 34
3.1 Điều kiện khách quan 34
3.2 Điều kiện chủ quan 35

Phần II. thực trạng quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế coalimex 37

I/ Khái quát về công ty Coalimex 37
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 37
2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Công ty 37
3. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 41

II/ Phân tích thực trạng quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty Coalimex 46
1. Tìm và lựa chọn đối tác 47
2. Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu 49
3. Mở L/C 51
4. Đôn đốc bên bán giao hàng 53
5. Làm thủ tục hải quan 53
6. Nhận hàng 56
7. Kiểm tra hàng hoá 58
8. Giao cho đơn vị đặt hàng 59
9. Thanh toán 59
10. Khiếu nại 61

III/ Đánh giá thực trạng quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở công ty Coalimex 64
1. Ưu điểm 64
2. Nhược điểm 65
3. Nguyên nhân 69

Phần III/ một số Biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế coalimex 73
I/ Phương hướng , mục tiêu của Công ty trong những năm tới 73
1. Mục tiêu 73
2. Phương hướng 74

II/ Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế Coalimex 78
1. Nghiên cứu thị trường 78
2. Đàm phán 83
3. Công tác ký kết hợp đồng 85
4. Xác định và tính toán giá 86
5. Tiếp nhận hàng 87
6. Thủ tục hải quan 88
7. Thanh toán 90
9. Nâng cao nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 92

III/ Kiến nghị 93
1. Chính sách nhập khẩu hợp lý 93
2. Cải cách thủ tục hành chính 94
3. Quản lý ngoại tệ 95
4. Cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp 95

KếT LUậN 96Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Q
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Q sẽ giúp ích cho bạn.