Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát
MỤC LỤC
Trang
PHẦN GIỚI THIỆU 3
Chương I: 5
LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG, VẤN ĐỀ DUY TRÌ VÀ 5
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 5

I. THỊ TRƯỜNG 5
II. DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - VẤN ĐỀ SINH TỒN CỦA MỖI DOANH NGHIỆP 5
1. Khái niệm duy trì và phát triển thị trường của doanh nghiệp 5
2. Sự cần thiết của duy trì và phát triển thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp 7
3. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc duy trì và phát triển thị trường của doanh nghiệp. 8
4. Những phương thức cơ bản để duy trì và phát triển thị trường 14
Chương II: 15
TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI 15
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HỒNG PHÁT 15

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HỒNG PHÁT 15
1. Lịch sử hình thành công ty và đặc điểm của công ty 15
2. Đặc điểm tổ chức và hoạt động của công ty 16
3. Sản phẩm chính và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 20
4. Tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian qua 22
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 25
1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 25
2. Những kết quả đạt được trong công tác duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát 28
3. Những hạn chế còn tồn tại 29
4. Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trên 30
Chương III: 32
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN 32
THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA 32
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HỒNG PHÁT 32

I. CHIẾN LƯỢC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 32
II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHO DOANH NGHIỆP 32
1. Tăng cường hoạt động thăm dò, nghiên cứu thị trường 32
2. Xây dựng nên một chiến lược tiêu thụ hiệu quả 34
3. Có kế hoạch sản phẩm hợp lý 36
4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 37
5. Tạo lập các nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 38
6. Phát triển hơn nữa mạng lưới kênh phân phối 39
7. Tăng cường các biện pháp xúc tiến bán hàng và quảng bá sản phẩm 41
KẾT LUẬN 43
LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
DANH SÁCH BẢNG BIỂU 45


PHẦN GIỚI THIỆU

Trong cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp đều phải tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì buộc doanh nghiệp phải làm ăn có lãi, tức là phải bán được sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ mà mình sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, nó phải giữ được bạn hàng cũ, lôi cuốn thêm được nhiều bạn hàng mới, hay nói một cách khác là doanh nghiệp phải biết cách duy trì và phát triển thị trường của chính mình. Đối với một doanh nghiệp tư nhân, việc lỗ lãi của doanh nghiệp liên quan chặt chẽ đến vấn đề sinh tồn của nó nên người chủ doanh nghiệp cần phải chú ý đến mọi mặt của doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý nhân sự, tài chính Riêng đối với một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hàng hoá như công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát cần phải đặc biệt quan tâm đến các hoạt động bán hàng và xúc tiến bán hàng, lượng hàng bán ra trong mỗi thời kì ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của công ty. Vì vậy, vấn đề duy trì và phát triển thị trường cho sản phẩm hoá chất trở thành vấn đề cần quan tâm hàng đầu tại công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát và đó cũng chính là lý do mà em đã chọn đây là đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề này được nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao trình độ hiểu biết về vấn đề tiêu thụ sản phẩm, hiểu sâu sắc hơn về các nghiệp vụ bán hàng và xúc tiến bán hàng tại công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát. Trên cơ sở đó thấy được những mặt mạnh mà công ty đã làm được trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phát hiện ra những hạn chế của nó. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần giúp công ty khắc phục những hạn chế khó khăn, duy trì và phát triển thị trường hoá chất của công ty ra các khu vực trong cả nước.
Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi thị trường hoá chất của Việt Nam và cụ thể là các phương pháp đề gia tăng thị phần của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát. Với phương án giả thiết là công ty chỉ hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận và muốn tăng lợi nhuận thì công ty phải nhập được hàng đủ - rẻ - chất lượng và doanh số bán hàng lớn. Trong hoạt động kinh doanh trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải có các biện pháp thích hợp để duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho mình.
Đề tài được thực hiện thông qua các phương pháp lập luận, phân tích và tổng hợp các thông tin, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phương pháp điều tra (quan sát, phỏng vấn ), tiếp xúc trực tiếp với công việc của công ty, sử dụng các mô hình kinh tế, lý thuyết cơ bản về thị trường sản phẩm, marketing, quản lý và các hoạt động trong công tác thị trường của công ty.


Nội dung của chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Lý luận về thị trường, vấn đề duy trì và phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát.
Chương II: Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường tại công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát.
Chương III: Một số giải pháp nhằm duy trì phát triển thị trường cho sản phẩm hoá chất của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát.
KẾT LUẬN

Duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm là công việc quyết định tới sự sống còn của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp thương mại. Đối với công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát cũng vậy, công tác duy trì và phát triển thị trường đang là vấn đề cần giải quyết trước mắt và lâu dài để duy trì sự tồn tại và tạo đà phát triển mạnh trên thương trường. Hiện nay, công ty đã đạt được một số thành tựu trong công tác duy trì và phát triển thị trường như công tác tìm kiếm thông tin, doanh thu và sản lượng tiêu thụ khá lớn, kênh phân phối được mở rộng, linh hoạt trong công tác giới thiệu sản phẩm và chinh phục khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh đó công ty cũng mắc phải một số sai lầm, hạn chế như: chiến lược kinh doanh, nguồn lực (nhân lực và vật lực) hạn chế, công tác nghiên cứu thị trường, dịch vụ bán hàng còn yếu Cũng từ các hạn chế này tôi đã đưa ra một số giải pháp cho công ty trong công tác duy trì và phát triển thị trường như: tăng cường hoạt động điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng nên một chiến lược tiêu thụ hiệu quả, có kế hoạch sản phẩm hợp lý, tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát và nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, tạo lập và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, phát triển hơn nữa mạng lưới kênh phân phối, các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ và khuyếch trương sản phẩm
Đề tài “Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát” được hoàn thiện nhờ sự chỉ bảo của cô giáo TS.Nguyễn Thị Hồng Thuỷ cùng sự giúp đỡ tận tình của Giám đốc Trần Đặng Công, các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát. Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hoá chất H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hoá chất H sẽ giúp ích cho bạn.