Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I
Lời nói đầu
Hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu là mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia nhằm khai thác được lợi thế của từng quốc gia, mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định từng bước nâng cao mức sống của nhân dân.
Đối với Việt Nam hoạt động xuất nhập khẩu có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, có như vậy Việt Nam mới có điều kiện mở rộng ra bên ngoài, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước hoạt độnh xuất nhập khẩu không ngừng vươn lên hoàn thiện mình.
Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I trực thuộc Bộ thương mại với bề dày thành tích 18 năm hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch Bộ giao. Công ty đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Với vị thế quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế em đã chọn đề tài “Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Mặc dù trong quá trình nghiên cứu về lý luận và thực tế để hoàn thành chuyên đề, em nhân được sự giúp đỡ tận tâm nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy giáo Đỗ Văn Lư. Kết hợp với sự nỗ lực của bản thân, nhưng do nhận thức và trình độ còn hạn chế đặc biệt là vấn đề trong thực tế phat sinh, hơn nữa thời gian thực tế chưa nhiều nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy kính mong các thầy cô giáo đóng góp thêm ý kiến cho em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình nhằm phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.
Cuối cùng em xin chân thành biết ơn các thầy cô giáo đặc biệt là thầy giáo Đỗ Văn Lư , các anh, các chị trong Công ty đã nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này
Kết cấu bài viết gồm ba phần:
Phần I: Nâng cao hiêu quả xuất nhập khẩu là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường.
Phần II: Phân tích thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I.
Phần III: Một số giải pháp và phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
Mục lục
Lời nói đầu
Phần I. Nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường
1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh tế
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.1. Nhân tố khách quan
2.1.1. Môi trường kinh doanh
2.1.2. Điều kiện chính trị Xã hội
2.2. Nhân tố chủ quan
3. Các mối quan hệ và quan điểm cần đảm bảo khi nâng cao hiệu quả
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
5. Một số phương pháp và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp
B. Một số biện pháp chủ yếu
Phần II. Phân tích hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội
A. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I
1. Sự hình thành và đặc điểm hoạt động của Công ty
2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến hiệu quả xuất nhập khẩu của Công ty
B. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội
1. Phân tích tình hình thu mua hàng hoá cho việc xuất nhập khẩu
2. Phân tích tình hình tiêu thụ của Công ty
3. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty
4. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu hiệu quả
5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện chỉ tiêu hiệu quả của Công ty
Phần III.


Xem Thêm: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổn sẽ giúp ích cho bạn.