Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty chi phí xuất nhập khẩu Nam Hà Nội


Lời mở đầu​
Nền kinh tế thế giới đang có những thay đổi sâu sắc dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội diễn ra mạnh mẽ tạo ra những cơ hội mới cho các nước để phát triển. Tuy nhiên, các nước phát triển nắm hầu hết các ưu thế về vốn, công nghệ và thị trường nếu họ là người được lợi nhiều nhất còn đối với các nước chậm và đang phát triển thì đứng trước những thử thách to lớn mà nếu không kịp thời khắc phục sẽ bị thiệt thòi rất lớn trong quá trình này.
Bối cảnh đó mở ra con đường thời cơ lớn đồng thời cũng đã đặt ra nhiều thách thức không nhỏ cần phải vượt qua.
Trong hoàn cảnh mới chúng ta đã chủ trương xây dựng một nền kinh tế mở, đa dạng hoá, đa phương hoá nền kinh tế đối ngoại, hướng mạnh về xuất khẩu, tranh thủ vốn, công nghệ và thị trường Quốc tế để tiến hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm nắm lấy thoqì cơ vươn lên phát triển tạo thế và lực mới, vượt qua thử thách và khắc phục nghuy cơ trong tiến trình hội nhập nề kinh tế thế giới và khu vực.
Qua hơn 10 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc. Trong sự thành công đã phải kể đến vai trò của lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngành thương mại dịch vụ, một ngành chiếm tỷ trọng khá trong nền kinh tế. Đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh phát triển rất nhanh so với các lĩnh vực khác. Thương mại quốc tế đã thực sự thực hiện được nhiệm vụ của mình là phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới nền kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, bằng cách tạo nguồn vốn cho nhập khẩu các cơ sở vật chất kỹ thuật của sản xuất xã hội. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu phát huy và sử dụng tốt nguồn lao động, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nâng cao được uy tín của nước ta trên trường quốc tế.
Chúng ta đang bước vào một thế kỷ mới với một số những cơ may, những kỳ vọng lớn lao và đòi hỏi nghị lực để biến những thành cơ may cho đất nước phát triển . ở thời điểm bước ngoặt này, lịch sử đòi hỏi mỗi người dân và cả cộng đồng Việt Nam phải đưa ra được một hệ thống các giải pháp khá nhằm phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển. Chính vì vậy, với phạm vi kiến thức được trang bị trong đợt thực tập cuối khoá tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội. Tôi đã lựa chọn đề tài " Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty chi phí xuất nhập khẩu Nam Hà Nội" làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp.
Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề ý nghĩa của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc doanh nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nó riêng, thực trạng của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty cổ phần SIMEX và từ đó đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty


Kết luận

Trong xu thế tự do hóa và toàn cầu hóa giai đoạn hiện nay đã và đang mở ra cho chúng ta không ít những cơ hội mới và cả những thách thức mới. Với chiến lược chung là hướng về xuất khẩu nhằm khai thác hết những lợi thế so sánh của đất nước đã mang lại cho Việt Nam ta nhiều thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới đất nước.
Hòa chung với không khí đó thì công ty xuất nhập khẩu Nam Hà Nội- Simex cũng từng bước đi lên, hoạt động kinh doanh ngày càng được mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu. Để đạt được điều này công ty đã có được sự đồng tâm nhất trí của tất cả các cán bộ công nhân viên, sự sáng suốt của ban lãnh đạo, sự năng động dám làm, dám chịu, thưởng phạt công minh, công ty luôn tự đánh giá lại mình tìm ra những sai sót, khai thác hết những thế mạnh mà bản thân công ty có cũng như của đất nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên .Đóng góp đáng kể cho quá trình tăng trưởng và phát triển của đất nước.
Mặc dù đã đạt được những thành tựu rõ rệt trong kinh doanh nhưng trước những thử thách mới và cơ hội mới đòi hỏi công ty phải nỗ lực hơn nữa để trở thành một nhà cung cấp quan trọng cho thị trường trong và ngoài nước


Xem Thêm: Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty chi phí xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty chi phí xuất nhập khẩu Nam Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.