Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thu gom ở Tổng cty chăn nuôi Việt nam

lời mở đầu

Hiện nay, xu thế liên kết kinh tế giữa cŸc quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển và mở rộng . Trong bối cảnh đó, Việt nam cũng đang nỗ lực cố
gắng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới thông qua chính sŸch kinh tế mở cửa nhằm đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Song, bước đãu kinh doanh trong cơ chế thị trường, nhất là khi tiến hành buôn bŸn với nước ngoài, một môi trường kinh doanh mới mẻ và đãy biến động , cŸc doanh nghiệp nhìn chung đều gặp những khó khăn nhất định.
Nguyên nhân chủ yếu do cŸc doanh nghiệp thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh thương mại quốc tế, và vì thế, trong kinh doanh không trŸnh khỏi những bỡ ngỡ và vướng mắc.

Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty chăn nuôi Việt nam , với những kiến thức được trang bị tại trường ‡ại học kinh tế quốc dân, em nhận thấy rằng :

Trong những năm đãu đổi mới nền kinh tế, Tcty đã đạt được những thành tựu to lớn trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, bước đãu đã thích ứng được với cơ chế thị trường, đã có một số kinh nghiệm làm ăn buôn bŸn với nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại đòi hỏi được giải quyết cả về lý luận và thực tiễn như kết quả kinh doanh chưa được vững chắc, công tŸc tổ chức xuất khẩu chưa được quan tâm thích đŸng .

Với những tồn tại vừa nêu đòi hỏi Tcty phải nghiên cứu , xem xét một cŸch có hệ thống vấn đề làm thế nào để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cŸc mặt hàng của Tcty nói chung và đặc biệt là của cŸc mặt hàng thuộc nhóm hàng thu gom đang gặp nhiều khó khăn.

Với sự hướng dẫn của Giảng viên chính Nguyễn Thị Tứ, tŸc giả đã chọn đề tài :
" Một số biện phŸp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thu gom ở Tcty chăn nuôi Việt nam "
để thực hiện luận văn tốt nghiệp.

TŸc giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của giảng viên Nguyễn thị Tứ - giŸo viên khoa quản trị kinh doanh CN và XDCB - Trường ‡ại học kinh tế quốc dân , cŸc cŸn bộ phòng xuất nhập khẩu 3 - Tổng công ty chăn nuôi Việt nam đã giúp tŸc giả hoàn thành đề tài này .mục lục

Lời mở đãu Trang 1
Chương I : Một số vấn đề cơ bản của công tŸc xuất nhập khẩu 3

I ) Sự cãn thiết , vai trò và nhiệm vụ của XNK 3
1) Sự cãn thiết của công tŸc XNK 3
2) Vai trò của công tŸc XNK 7
3) Chức năng và nhiệm vụ của công tŸc XNK 10
II) Tổ chức hoạt động xuất khẩu trong cơ chế thị trường 13
1) CŸc loại hình kinh doanh XNK 13
2) CŸc nhân tố ảnh hưởng tới công tŸc xuất khẩu 16
3) Nội dung của công tŸc xuất khẩu 18
a) Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khŸch hàng 18
b) Chuẩn bị nguồn vốn 21
c) Chuẩn bị nguồn hàng 22
d) Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng XK 23
4) Một số chỉ tiêu phản Ÿnh hiệu quả hoạt động xuất khẩu 25

Chương II) Tình hình xuất khẩu nhóm hàng thu gom của 27
Tcty chăn nuôi Việt nam
I ) Vài nét về sự hình thành và phŸt triển của Tcty 27
1) Sự hình thành và cơ cấu tổ chức của Tcty 27
2) Sự phŸt triển và kết quả kinh doanh của Tcty 29
II) Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng 32
đến hoạt động xuất khẩu của Tcty
1) ‡ặc điểm về sản phẩm 32
2) ‡ặc điểm về thị trường 33
3) đặc điểm về công nghệ chế biến sản phẩm 35
III) Tình hình xuất khẩu nhóm hàng thu gom của Tcty 36
1) Thị trường XK cŸc mặt hàng trong nhóm hàng thu gom 37
2) Tình hình, khả năng tài chính của Tcty 40
3) Tình hình thu gom và chế biến sản phẩm XK của Tcty 40
4) Tình hình thực hiện cŸc hợp đồng xuất khẩu ,một số 42
chỉ tiêu về giŸ cả , sản lượng XK cŸc mặt hàng thu gom
IV) Những tồn tại trong công tŸc XK nhóm hàng thu gom ở Tcty 51
1) Thị phãn của Tcty trên trường quốc tế còn quŸ hạn chế 52
2) Lượng vốn cố định , vốn lưu động của Tcty còn hạn chế tr 54
so với nhu cãu thu gom nguyên liệu và chế biến sản phẩm
3) Những khó khăn trong khâu thu gom nguyên liệu , 55
chất lượng nguyên liệu và khâu chế biến sản phẩm XK
a) Những khó khăn trong khâu thu gom nguồn nguyên liệu 55
b) Tồn tại trong công tŸc chế biến hàng XK 56
4) Một số nguyên nhân dẫn tới những khó khăn trong hoạt
động xuất khẩu của Tcty chăn nuôi Việt nam 57

Chương III) Một số giải phŸp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động 59
XK nhóm hàng thu gom ở Tcty chăn nuôi Việt nam

1) Giải phŸp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và 59
một số vấn đề liên quan.
2) Giải phŸp huy động vốn kinh doanh 64
3) Giải phŸp mở rộng thu gom nguồn nguyên liệu , đa dạng 67
hóa sản phẩm XK và đảm bảo chất lượng hàng XK
4) Những kiến nghị với nhà nước về việc tạo ra một 72
môi trường thông thoŸng cho hoạt động XNK như : cải tiến
hệ thống chính sŸch , cŸc hỗ trợ về công nghệ chế biến
sản phẩm , những thông tin cãn thiết.

* Kết luận 76
* Tài liệu tham khảo 77


Xem Thêm: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thu gom ở Tcty chăn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thu gom ở Tcty chăn sẽ giúp ích cho bạn.