Biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giày Ngọc Hà


Lời nói đầu​
Từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII đến nay. Đặc biệt là tại đại hội VI đã đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Đó là sự chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự l của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ bước ngoặt đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hình thành và mở rộng khả năng sản xuất, khai thác tốt các tiềm lực của chính mình, đạt hiệu quả kinh doanh cao. Tối đa và đa dạng hoá lợi nhuận.
Mặt khác trong điều kiện mở cửa và su thế khu vực hoá và quốc tế hoá đời sống kinh tế ngày càng trở thành xư thế tất yếu mà vì thế mỗi doanh nghiệp còn được xác định là một phân hệ kinh tế mở trong nền kinh tế quốc dân mở cửa và ngày càng hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và quốc tế. Mỗi quốc gia cần phải tích cực và tham gia (chủ động) để đạt tới vị thế thuận lợi trong sự phân công lao động quốc tế và trao đổi thương mại quốc tế.
Mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Đây chính là cơ hội để các quốc gia phát huy khai thác lợi thế của mình, đồng thời khắc phục được các bất lợi của mình trong cạnh tranh.
Hiện nay Đảng và Nhà nước chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Đây chính là động lực để nền kinh tế tăng trưởng và phát triển.
Cùng với những chủ trương chính sách đúng đắn là các loại hìh doanh nghiệp được hình thành ngày càng phong phú, đa dạng. Đây cũng chính là lý do các doanh nghiệp gia công chế biến hàng xuất khẩu hình thành. Đây là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với những điều kiện sẵn có trong nước nhất là nguồn nhân lực dồi dào, nguyên nhiên vật liệu v v cũng là lý do để tồn tại và phát triển ngành da giày Việt Nam.
Điển hình là Công ty giầy Ngọc Hà là một Công ty đạt được giá trị kinh doanh cao, về làm hàng gia công giày trong toàn quốc. Sản phẩm chính của Công ty là giày vải phục vụ lao động sản xuất, vui chơi giải trí, thể thao.
Ngoài thị trường trong nước. Hiện nay Công ty còn xuất khẩu sang các nước trên thế giới như: Hàn Quốc, Đài Loan . sản phẩm của Công ty đến thị trường trong và ngoài nước tín nhiệm. Đây là thành công lớn của Công ty trong những năm qua. Trong những năm tới chủ trương của Công ty là duy trì và đẩy mạnh hơn nữa về sản xuất và xuất khẩu mở rộng thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tăng lợi nhuận để củng cố và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Mặt khác trong quá trình hoạt động Công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn. Đây cũng chính là vấn đề cần nghiên cứu và đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất gia công xuất khẩu.
Quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty giầy Ngọc Hà cũng với nhữgiai đoạn lý luận được trang bị trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Viện Đại học mở – Hà Nội và xuất phát từ thực tế của Công ty tôi đã chọn đề tài “Biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giày Ngọc Hà”. Đây là một đề tài rộng có nội dung phong phú và phức tạp nhưng trong điều kiện hạn chế về thời gian thực tập cũng như giới hạn về lượng kiến thức thực nghiệm thực tế, nên trong phạm vi đề tài này tôi chỉ xin trình bày vấn đề chính sau đây.
Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về hoạt động gia công xuất khẩu hàng hoá.
Phần thứ hai: Tình hình gia công giầy xuất khẩu ở Công ty giầy Ngọc Hà.
Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh sản xuất gia công giầy xuất khẩu ở Công ty giầy Ngọc Hà.

Hoàn thành đề tài nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng của bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn Phạm Hữu Huy và Công ty giầy Ngọc Hà mà đặc biệt là tập thể cán bộ phòng kế hoạch vật tư. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Tuy nhiên trong bài viết sẽ gặp phải những thiếu sót nhất định, tôi mong muốn có sự góp ý để đề tài của tôi được thực sự hoàn thiện hơn.


Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về hoạt động gia công xuất khẩu hàng hoá 4

I. Vai trò của hoạt động gia công xuất khẩu. 4
1.1. Khái niệm về gia công xuất khẩu. 4
1.2. Các hình thức gia công. 4
1.3. ý nghĩa, vai trò, tác dụng của gia công xuất khẩu. 5
II. Đặc điểm hoạt động gia công xuất khẩu giầy ở Việt Nam. 7
2.1. Quy trình hoạt động gia công giầy xuất khẩu. 7
2.2. Đặc điểm thị trường gia công giầy sản xuất. 11
Phần thứ hai: Tình hình hoạt động gia công giầy xuất khẩu ở Công ty giầy Ngọc Hà 15
I. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển Công ty giầy Ngọc Hà. 15
1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Giầy Ngọc Hà. 15
1.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty giầy Ngọc Hà. 18
1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty giầy Ngọc hà. 18
II. Tình hình hoạt động gia công giầy xuất khẩu. 22
1. Nghiên cứu thị trường và ký các hợp đồng gia công giầy xuất khẩu. 22
3. Quy mô và tốc độ phát triển hàng gia công xuất khẩu. 26
4. Cơ cấu hàng gia công xuất khẩu. 28
III. Kết quả và những tồn tại trong hoạt động gia công giầy xuất khẩu. 29
3.1. Những kết quả đạt được. 29
3.2. Tồn tại và nguyên nhân. 35
Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh sản xuất gia công giầy xuất khẩu của Công ty giầy Ngọc Hà 37
I. Phương hướng của Công ty. 37
1. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động gia công giầy xuất khẩu trong những năm tới. 37
2. Phương hướng của Công ty. 40
II. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động gia công giầy xuất khẩu ở Công ty giầy Ngọc Hà. 41
1. Về nhân tố con người. 41
2. Nâng cao năng lực trình độ sản xuất. 43
III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả gia công giầy xuất khẩu. 49
1. Biện pháp tiết kiệm vật tư gia công. 49
2. Tổ chức lại bộ máy quản lý. 51
3. Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước. 51
Kết luận 53
Tài liệu tham khảo 55


Xem Thêm: Biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giày Ngọc Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giày Ngọc Hà sẽ giúp ích cho bạn.