Những vấn đề lý luận chung về marketing quốc tế
Lời mở đầu​

Kể từ năm 1986, năm chính thức thông qua chủ trương đổi mới nền kinh tế trong đó có hệ thống doanh nghiệp nhà nước, đến nay hệ thống các DNNN đã đóng vai trò quan trọng cùng với các thành phần kinh tế khác đưa nền kinh tế nước nhà vượt qua bao thử thách và đạt được những thành tựu to lớn. Điều này là một minh chứng phản bác lại ý kiến của ai đó nói rằng DNNN là con bạch tuộc ngốn ngân sách, là nơi làm tiêu hao nguồn vốn nhà nước. Trong số những DNNN như thế không kể đến tổng công ty xăng dầu Việt Nam mà công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) là một công ty trực thuộc khá lớn mạnh.
Hiện nay, công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) đã ổn định thị trường trong nước và bước đầu xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu ra thị trường nước ngoài. Khi áp lực cạnh tranh quốc tế do quá trình tự do hóa thương mại; trước hết là thời hạn có hiệu lực của CEPT trong khuôn khổ AFTA cứ mỗi lúc một gần, sau đó là hiệp định thương mại Việt- Mỹ được kí kết thì hoạt động Marketing quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng.Đối với các doanh nghiệp nói chung và công ty hoá dầu Petrolimex (PLC) nói riêng.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của các hoạt động Marketing quốc tế ở cấp độ: Marketing xuất khẩu. Bởi đây chính là những hoạt động mà công ty cần hoàn thiện để nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.
Trong những dòng đầu tiên của bài viết, em xin chan thành cảm ơn sự hướng dẫn của các cô giáo và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú cán bộ phòng kinh doanh Dầu Mỡ Nhờn công ty hoá dầu Petrolimex (PLC).
Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn độc giả.
Bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục gồm ba chương:
Chương I: Những vấn đề lí luận chung về Marketing quốc tế.
Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing quốc tế tại công ty Hoá dầu.
Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu tại công ty hoá dầu Petrolimex (PLC).Lời mở đầu 1
Chương I: Những vấn đề lý luận chung
về marketing quốc tế 2

i. Khái quát về Marketing quốc tế 2
1. Khái niệm Marketing quốc tế 2
a. Khái niệm Marketing quốc tế 2
b. Phân loại Marketing quốc tế. 3
2. Đặc thù của Marketing quốc tế. 4
3. Chức năng của Marketing quốc tế. 6
ii. Xuất khẩu và vai trò của hoạt động Marketing
quốc tế đối với xuất khẩu. 7
1. Xuất khẩu. 7
a. Khái niệm và các loại hình xuất khẩu. 7
b. Các trung gian xuất khẩu. 8
c. Lợi ích và khó khăn của xuất khẩu. 10
2. Vai trò của hoạt động Marketing quốc tế đối với xuất khẩu. 11
iii. các nhân Tố ảnh hưởng đến hoạt động
Marketing quốc tế. 12
1. Các nhân tố mang tính toàn cầu. 13
2. Nhân tố kinh tế. 13
3. Nhân tố chính trị. 14
4. Nhân tố luật pháp. 15
5. Nhân tố văn hoá 17
6. Nhân tố công nghệ 18
Chương ii: thực trạng hoạt động Marketing quốc tế
tại công hoá dầu petrolimex (plc) 19
i. Giới thiệu chung về công ty hoá dầu Petrolimex (PLC) 19
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC). 19
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lí của công ty. 22
3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 22
a. Lĩnh vực kinh doanh 22
b. Thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 24
ii. Thực trạng hoạt động Marketing quốc tế
của công ty những năm qua. 26
1. Chính sách quốc tế về sản phẩm của PLC. 27
2. Chính sách quốc tế về giá của PLC. 35
3. Chính sách quốc tế về phân phối của PLC. 39
4. Chính sách quốc tế về khuếch trương của PLC. 42
III. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing quốc tế
của công ty những năm qua 43
1. Những ưu điểm của hoạt động Marketing quốc tế 43
1.1. Chính sách sản phẩm quốc tế 43
1.2. Chính sách giá quốc tế 44
1.3. Chính sách phân phối quốc tế 44
1.4. Chính sách quốc tế về khuyếch trương. 44
2. Những hạn chế của hoạt động Marketing 44
2.1. Chính sách quốc tế về sản phẩm 44
2.2. Chính sách quốc tế về giá cả 44
2.3. Chính sách quốc tế về phân phối 45
2.4. Chính sách quốc tế khuyếch trương. 45
3. Nguyên nhân của những tồn tại 45
a. Nguyên nhân khách quan. 45
b. Nguyên nhân chủ quan. 45
Chương iii: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu tại công ty hoá dầu petrolimex (plc) 47
i. định hướng và mục tiêu chiiến lược phát triển
kinh doanh của công ty hoá dầu petrolimex (plc)
trong thời gian tới: 47
1. Định hướng và mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của PLC: 47
2. Mục tiêu chiến lược Marketing xuất khẩu: 48
2.1. Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 49
2.2. Mục tiêu chiến lược Marketing xuất khẩu của PLC: 49
ii. một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing
quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm
hoá dầu tại côngty petroliex (plc): 50
1. Cơ sở đề ra những giải pháp của công ty: 50
2. Một số giải pháp hoàn thiện Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy
xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 53
2.1 Hoàn thiện môi trường tổ chức nội bộ công ty để tạo điều kiện tốt
cho việc thực hiện các hoạt động Marketing quốc tế: 53
2.2 Hoàn thiện Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu
các sản phẩm hoá dầu: 54
Kết luận 60
Danh mục tài liệu tham khảo 61


Xem Thêm: Những vấn đề lý luận chung về marketing quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề lý luận chung về marketing quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.