Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại
Lời mở đầu​
Sau hơn 15 năm thực hiện chính sách mở cửa để hội nhập và phát triển, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Có được kết quả này chúng ta phải kể đến những đóng góp đáng kể của hoạt động xuất khẩu. Trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu hàng hoá đã đem về cho nước ta hàng tỷ USD, góp phần tăng dự trữ ngoại tệ, trang trải một phần nhu cầu nhập khẩu máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Với sự phát triển không ngừng của hoạt động thương mại quốc tế nói chung cũng như hoạt động xuất khẩu nói riêng thì yêu cầu thanh toán nhanh, chính xác càng khẳng định là một khâu quan trọng không thể thiếu trong việc thực hiện giao dịch buôn bán. Đối với đơn vị xuất khẩu, việc thanh toán chính là yếu tố quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chính vì vậy, việc xem xét, phân tích, đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế là hết sức cần thiết.
Mục tiêu “hướng nền kinh tế vào xuất khẩu “ mà Đảng và Nhà nước chủ trương lựa chọn đã được các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hưởng ứng và tích cực tham gia trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại. Qua thời gian thực tập tại Công ty, em thấy hoạt động thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty là một vấn đề cần quan tâm và tìm hiểu. Được sự giúp đỡ của PGS.TS Hoàng Đức Thân và các cô chú trong phòng nghiệp vụ 6, em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Luận văn bao gồm các nội dung sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế đối với hàng hoá xuất khẩu
Chương 2: Thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại
Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Bộ Thương Mại

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài, do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy và các cô chú trong Công ty để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hoàng Đức Thân và các cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.


Mục lục


Lời mở đầu 1
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động
thanh toán quốc tế đối với hàng hoá xuất khẩu 3

1.1. Lợi thế và hạn chế trong xuất khẩu hàng hoá của việt Nam 3
1.2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế
thị trường ở nước ta 5
1.2.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu 6
1.2.2. Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6
1.2.3. Xuất khẩu có vai trò tích cực đổi mới trang thiết bị
và công nghệ sản xuất. 7
1.2.4. Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và
cải thiện đời sống của nhân dân. 7
1.2.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các
quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. 7
1.3. Điều kiện và các hình thức thanh toán quốc tế
trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 8
1.3.1. Khái niệm thanh toán quốc tế và vai trò của
thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 8
1.3.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế 8
1.3.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế 12
1.3.4. Các phương thức thanh toán quốc tế 13
1.4. Qui trình thanh toán quốc tế hàng xuất khẩu 17
1.4.1. Phương thức chuyển tiền 18
1.4.2. Phương thức thanh toán nhờ thu 19
1.4.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 21
1.5. Những rủi ro thường gặp đối với nhà xuất
khẩu khi thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế 23
Chương 2: Thực trạng các phương thức thanh toán
quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu tại

công ty XNK Tổng hợp I - Bộ Thương Mại 26
2.1. Khái quát về công ty XNK Tổng hợp I 26
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 26
2.1.2. Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty 29
2.1.3. Đặc điểm về nguồn lực của Công ty XNK Tổng hợp I 32
2.1.4. Một số đặc điểm kinh doanh của Công ty 34
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
trong 3 năm gần đây. 36
2.2. Thực trạng áp dụng các phương thức thanh toán quốc tế
đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 38
2.2.1. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty 38
2.2.2. Phân tích thực trạng các phương thức thanh toán dùng
cho hoạt động xuất khẩu của Công ty 41
2.3. Đánh giá thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế
đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 53
2.3.1. Những mặt tích cực 53
2.3.2. Những rủi ro và hạn chế trong việc áp dụng các phương thức
thanh toán của Công ty 54
Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện phương thức
thanh toán quốc tế đối với hàng hoá xuất khẩu ở
Công ty XNK Tổng hợp I 57

3.1. Định hướng phát triển hoạt động xuất khẩu của
Công ty XNK Tổng hợp I 57
3.1.1. Thuận lợi và khó khăn của Công ty XNK Tổng hợp I 57
3.1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh của
Công ty XNK tổng hợp I 58
3.2. Biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán
đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty 60
3.2.1. Biện pháp sử dụng hợp lý phương thức thanh toán
xuất khẩu của Công ty 60
3.2.2. Biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán của Công ty 61
3.2.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán của Công ty 63
3.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ
thanh toán quốc tế 66
3.2.5. Biện pháp đối với ngân hàng 67
3.3. Điều kiện thực hiện 71
3.3.1. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện
cho các hoạt động thanh toán .71
3.3.2. Xây dựng những văn bản pháp lý cho giao dịch
thanh toán quốc tế 73
3.3.3. Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 74
3.3.4. Hỗ trợ của Nhà nước để xuất khẩu phát triển 76
kết luận 80


Xem Thêm: Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng sẽ giúp ích cho bạn.