Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngành may mặc tại Việt Nam trong thời gian qua
Lời mở đầu

Dệt may là một trong những ngành sản xuất vật chất có truyền thống lâu đời. Từ xa xưa ông cha ta đã biết trồng dâu nuôi tằm để ươm tơ dệt lụa. Con người Việt Nam lại thông minh, sáng tạo, với đôi bàn tay khéo léo đã tạo ra những sản phẩm dệt may đậm đà bản sắc dân tộc.
Là hàng hoá tiêu dùng thiết yếu, hàng năm ngành dệt may có những đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách đặc biệt là nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu.
Ngày nay ngành may mặc đang có xu hướng chuyển dịch từ các nước công nghiệp phát triển sang các nước đang phát triển, đặc biệt là Châu á có nhân công rẻ. Khối lượng hàng may mặc mà các nước phát triển nhập khẩu từ các nước Châu á đang tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây. Việt Nam lại nằm trong khu vực có kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới, đồng thời có nhiều ưu thế về nguồn nhân công, về vị trí địa lý có thể phát triển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc.
Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc đối với các doanh nghiệp Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là đối với một công ty có kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc tương đối lớn như Công ty TEXTACO. Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này cho bài viết của mình.
Tuy vậy, do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, về nguồn số liệu, về thời gian thực hiện nên có thể có một vài thiếu sót. Em mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của thầy giáo và các cô chú, anh chị công ty TEXTACO đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.mục lục
Lời mở đầu 1
Chương I: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngành
may mặc tại Việt Nam trong thời gian qua 2

1. Vai trò của ngành may mặc ở Việt Nam 2
2. Kết quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm may mặc
tại Việt Nam 3
3. Cơ cấu thị trường và hàng hoá xuất nhập khẩu trong thời gian qua 5
Chương II: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
của Xí nghiệp may xuất khẩu TEXTACO 10
1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 10
2. Đặc điểm công nghệ may xuất khẩu của Xí nghiệp TEXTACO 11
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức lao động tổ chức quản lý
của Xí nghiệp. 11
4. phân tích thực hiện kế hoạch sản xuất. 14
5. phân tích chi cho sản xuất: 15
6. Thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua 17
7. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc tại công ty. 19
8. Những khó khăn tồn tại đối với công ty. 22
8.1. Những mặt đạt được: 22
8.2. Những mặt hạn chế: 23
Chương III: Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh
xuất khẩu hàng may mặc tại công ty 24

1. Phương hướng xuất khẩu đến 2005 24
1.1. Mục tiêu xuất khẩu hàng may mặc của công ty. 25
1.2. Phương hướng kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may
của công ty trong thời gian tới. 26
2. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất xuất khẩu
của ngành may mặc nói chung và công ty nói riêng. 27
2.1. Biện pháp về thị trường. 27
2.2. Biện pháp đầu tư. 28
2.3. Biện pháp quy hoạch và quản lý sản xuất. 29
2.4. Biện pháp về thể chế: 30
2.5. Biện pháp về hợp tác quốc tế: 31
kết luận 32


Xem Thêm: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngành may mặc tại Việt Nam trong thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngành may mặc tại Việt Nam trong thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.