Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt nam sang thị trường Mỹ
Lời nói đầu

Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự phát triển với phương châm“đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế ”.Một trong những thị trường có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng đó là Mỹ.Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập,mà còn gia tăng sự và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam
Hiệp định thương mại Việt Nam– Hoa Kỳ ký ngày 13/7/2000 và chính thức có hiệu lực từ ngày 11/12/2001 đã mở ra triển vọng thương mại mới giữa hai nước,phá bỏ phân biệt đối xử về thuế quan tạo cơ hội cho hàng hoá Việt Nam được xuất khẩu nhiều hơn nữa vào thị trường Hoa Kỳ.Tuy nhiên,để thực hiện được việc này thì hàng hoá của Việt Nam phải vượt qua rất nhiều khó khăn,thách thức nhất là về khả năng cạnh tranh,năng xuất,chất lượng sản phẩm,thị trường tiêu thụ và khả năng vận dụng marketing vào kinh doanh.
Muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này,trong điều kiện mà nền kinh tế Việt Nam còn đang ở mức thấp , tính cạnh tranh kém hiệu quả thì cần phải nghiên cứu kỹ thị trường này ; Đánh giá được chính xác khả năng thực tế của hàng hoá Việt nam thâm nhập thị trường đó để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ .
Để góp phần tìm hiểu vấn đề này.Tôi chọn đề tài“Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt nam sang thị trường Mỹ ” .
Đề tài chỉ nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến khả năng xuất khẩu hàng hữu hình sang thị trường Mỹ.nghiên cứu các cơ chế chính sách ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.Tài liệu thống kê lấy hết đến năm 2000 và lấy thêm một số dữ liệu của năm 2001 cụ thể,đề tài chỉ tập chung vào ba khía cạnh quan trọng.
1. Tổng quan về hiệp định thương mại Việt nam - Mỹ
2. Cơ hội và thách thức đối với việc xuất khẩu hàng hoá Việt nam sang thị trường Mỹ
3. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Mỹ

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I : tổng quan về hiệp định thương mại việt – mỹ 2
I . Bối cảnh đàm phán . 2
1. Chính sách của Mỹ đối với ASEAN nói chung và Việt nam nói riêng
trong những năm gần đây .
2
II. Việt nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. 4
III . Nội dung chính của hiệp định . 4
1. Thương mại hàng hoá. 7
2. Thương mại dịch vụ . 8
3. Quan hệ đầu tư . 9
4 . Quyền sở hữu trí tuệ . 10
Chương II: cơ hội và thách thức đối với việc xuất khẩu hàng hoá việt nam sang thị trường mỹ 16
I Tình hình xuất khẩu hàng hoá VN sang Mỹ 16
1. Giai đoạn trước khi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với VN . 16
2. Giai đoạn sau khi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với VN . 16
II. Cơ hội thâm nhập thị trường Mỹ của hàng hoá VN . 22
1. Cơ hội xuất khẩu các mặt hàng chủ lực . 22
2. Dự báo kim ngạch xuất khẩu hang hoá VN sang Mỹ tới năm 2010. 24
III. Thách thức đối với việc xuất khẩu hang hóa VN sang Mỹ 25
1. Những quy định của Mỹ đối với hàng hoá nhập khẩu . 26
2. Vấn đề gian lận thương mại. 33
3. Hạn chế trong công tác xúc tiến thương mại. 33
Chương III: các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá VN sang thị trường Mỹ :
35
I.Các giải pháp từ phía nhà nước 35
1. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực . 35
2. Đổi mới hệ thống ngân hàng . 37
3. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại từ phía nhà nước . 38
4. Thành lập quỹ hỗ trợ xuất khẩu. 38
II.Các giải pháp từ phía doanh nghiệp . 39
1. Giải pháp về vốn . 39
2. Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa . 39
3. Công tác thông tin , thị trường , tiếp thị . 39
4. Nâng cao trình độ quản lý. 40


Xem Thêm: Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt nam sang thị trường Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt nam sang thị trường Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.