Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng
LỜI MỞ ĐẦU

Tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm, có hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh mặt hàng gì , số lượng bao nhiêu để phục vụ cho đối tượng nào đều phụ thuộc vào vốn. Trong điều kiện sản xuất hiện nay theo cơ chế kinh tế thị trường, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp nói riêng, các tổ chức kinh tế nói chung, đòi hỏi sản phẩm của doanh nghiệp vừa đạt chất lượng nhưng giá thành lại hạ .Vì vậy có vốn đã là khó nhưng quản lý và sử dụng vốn còn là vấn đề khó hơn.
Để đáp ứng được yêu cầu trên người quản lý phải có nghệ thuật sử dụng vốn. Quay vòng vốn nhanh đạt hiệu quả cao. Đầu tư vốn vào sản phẩm nào thời gian nào là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp mà lại bảo toàn, phát triển vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây là vấn đề không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.
Có vốn doanh nghiệp mới mua sắm TSCĐ trang bị cho quá trình sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động giảm bớt chi phí lao động của con người.
Muốn tái tạo sức lao động khuyến khích động viên CBCNV doanh nghiệp không chỉ có thiết bị và tư liệu sản xuất mà còn phải có các quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi . Hiệu quả sản xuất là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt thể hiện chất lượng của toàn bộ công tác quản lý. Hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ là thước đo phản ánh trình độ quản lý kinh doanh mà còn là vấn dề sống còn của doanh nghiệp.
Trong sản xuất kinh doanh vốn luôn biến động vì vậy kế toán phải phản ánh kịp thời, chính xác sự luân chuyển đó để giúp giám đốc đánh giá đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Làm thế nào để đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và sử dụng nguồn vốn đó một cách hiệu quả. Đây là một vấn đề gây không ít khó khăn cho các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế mở với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.
Thực tế khách quan bao giờ cũng luôn phong phú và sinh động. Đối với Công ty xây dựng Ngân hàng, giải quyết vấn đề trên luôn là nhiệm vụ hàng đầu mà mỗi cán bộ công nhân viên phải đầu tư nghiên cứu và thực hiện. Với đề tài: “Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng” nhằm phân tích tình hình sử dụng vốn của công ty trong thời gian gần đây, qua đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong công ty.
Với sự giúp đỡ chân tình của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của TS. Chử Văn Lâm, tôi đã hoàn thành chuyên đề này trong thời gian thực tập tại công ty. Trong bài còn nhiều thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến khách quan, đầy đủ của các thầy cô và các bạn.KẾT LUẬN
Tổ chức sử dụng vốn một cách có hiệu quả là khâu then chốt khẳng định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện được công việc trên cần thấu hiểu sự biến đổi và quy luật vận động không ngừng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua việc hệ thống lại lý thuyết và các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn tôi đã phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Ngân hàng. Từ đó tôi có kết luận như sau:
1. Sự kết hợp một cách cơ động giữa lý luận và thực tế sẽ giúp chúng ta đánh giá được việc quản lý sử dụng vốn của công ty có hiệu quả hay không qua các chỉ tiêu như: Vòng quay vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, hàm lượng vốn và các hệ số thanh toán . thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước trung bình là 150% và nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ (năm 98: 2 tỷ đồng; 99 là 3 tỷ đồng). Lợi nhuận tích luỹ ngày càng nhiều bổ sung vào nguồn vốn tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh (năm 98: 0,8 tỷ đồng; 99 là 1,6 tỷ đồng). Các quỹ của công ty đã được sử dụng đúng mục đích. Trong thời gian qua công ty không mất khả năng thanh toán với khách hàng khi đến hạn phải trả. Mặt khác lượng vốn mà công ty chiếm dụng được (Ngân hàng, nhà cung cấp .) đều tăng cao qua các năm và chiếm tỷ lệ 65% trong tổng nguồn vốn của công ty. Tình hình từ tài trợ TSCĐ đã có nhiều tiến bộ, mức tăng trung bình hàng năm là ba lần. Hơn nữa vòng quay toàn bộ vốn của công ty tăng lên rõ rệt (năm 98: 7,21 vòng; 99 là 8,75 vòng) cộng với tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn tăng trung bình 8%/năm góp phần khẳng định hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua.
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ nhưng bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Biểu hiện rõ nét nhất là máy móc thiết bị của công ty bị lạc hậu, cũ kỹ so với nhu cầu đòi hỏi của các công trình lớn, máy móc kỹ thuật cần hiện đại,năng suất cao. Hơn nữa cách tính khấu hao và quản lý khấu hao của doanh nghiệp thiếu tính thống nhất, phản ánh khấu hao còn chậm, không cập nhật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý và sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp. Nguồn vốn của công ty thấp so với sản lượng thực hiện được (chiếm từ 15-30% tổng sản lượng thực hiện). Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng, do công ty là một doanh nghiệp Nhà nước phục vụ chuyên ngành Ngân hàng nên có lợi thế được ứng trước về vốn hơn các công ty khác. Việc thực hiện nộp nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước tuy đầy đủ nhưng chưa đúng thời gian quy định. Đồng thời quỹ phát triển sản xuất công ty chưa đưa vào đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng nơi thừa vốn chỗ thiếu vốn.
4. Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những điểm còn yếu kém hạn chế của công ty xây dựng Ngân hàng tôi đã mạnh dạn đề xuất những biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn như sau:
- Tiến hành thanh lý những máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu, đã hết khấu hao, lưu kho hoặc thực trạng sử dụng kém hiệu quả (ôtô cũ, máy xẻ gỗ, dàn giáo, dụng cụ nhỏ .). Đồng thời có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tài sản thiết bị còn sử dụng được như máy lu, máy phát điện để sớm đưa vào phục vụ thi công.
- Tìm kiếm và tiếp cận những nhà đầu tư mới để nhằm mở rộng thị trường kinh doanh bên cạnh việc duy trì các khách hàng đã có từ lâu.
- Tổ chức nâng cao trình độ tay nghề và nghiệp vụ cho CBCNV là nhằm bảo vệ và phát huy uy tín của công ty.
- Công ty cần cố gắng giảm thấp nhất các khoản nợ bị chiếm dụng và các khoản nợ khó đòi. Đồng thời huy động vốn nhàn rỗi trong CBCNV góp phần bổ sung thêm vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo thêm thu nhập cho 160 CBCNV.


Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng Ngân hàng sẽ giúp ích cho bạn.