Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam


  ƯỚC LƯỢNG SUẤT SINH LỢI CỦA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM


  MỤC LỤC


  Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt

  Danh mục các bảng, biểu

  Danh mục các hình, đồ thị


  MỞ ĐẦU . .1

  1. Đặt vấn đề 1

  2. Mục tiêu nghiên cứu 3

  3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 3

  4. Cấu trúc của luận văn . .3


  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SUẤT SINH LỢI CỦA GIÁO DỤC . .5

  Giới thiệu .5

  1.1 Lý thuyết vốn con người . 5

  1.2 Giáo dục và thu nhập – Mô hình đi học .6

  1.3 Hàm thu nhập Mincer 9

  1.3.1 Sự hiệu quả của đầu tư trong mô hình đi học .9

  1.3.2 Đầu tư cho đào tạo trong thời gian làm việc 12

  1.3.3 Hàm ước lượng logarithm thu nhập 15

  1.3.4 Những ưu điểm và giới hạn của mô hình hàm thu nhập Mincer 21

  1.3.4.1 Những giới hạn . . 21

  1.3.4.2 Những ưu điểm . . .21

  1.4 Các bằng chứng thực nghiệm với mô hình hàm thu nhập Mincer 21

  Tóm tắt Chương 1 .22  CHƯƠNG 2 : HIỆU QUẢ CỦA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM
  QUA MÔ TẢ THỐNG KÊ . 24

  Giới thiệu .24

  2.1 Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2004 24

  2.1.1 Nội dung khảo sát .25

  2.1.2 Phạm vi khảo sát và phương pháp thu thập số liệu .25

  2.1.3 Khai thác dữ liệu từ KSMS 2004 26

  2.2 Tình trạng đi học và làm việc ở Việt Nam vào năm 2004 .28

  2.2.1 Giáo dục ở Việt Nam qua các số liệu thống kê .28

  2.2.2 Thực trạng đi học và làm việc .30

  2.3 Hiệu quả của đầu tư cho giáo dục .33

  2.3.1 Đầu tư cho giáo dục 33

  2.3.2 Hiệu quả của đầu tư cho giáo dục qua mô tả thống kê .35

  2.3.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây đối với Việt Nam 40

  Tóm tắt chương 2 . .43


  CHƯƠNG 3 : ƯỚC LƯỢNG SUẤT SINH LỢI CỦA GIÁO DỤC

  Ở VIỆT NAM VÀO NĂM 2004 .44

  Giới thiệu .44

  3.1 Mô hình hồi qui và phương pháp hồi qui 44

  3.1.1 Mô hình hồi qui .44

  3.1.2 Phương pháp hồi qui .46

  3.2 Cỡ mẫu 46

  3.2.1 Tiêu chí chung cho việc chọn mẫu .46

  3.2.2 Mẫu khảo sát 1 .46

  3.2.3 Mẫu khảo sát 2 47

  3.3 Xác định giá trị các biến số quan sát . 48

  3.3.1 Xác định giá trị biến phụ thuộc : logarithm của thu nhập .48

  3.3.2 Xác định giá trị các biến độc lập .49  3.3.2.1 Số năm đi học (S) 49

  3.3.2.2 Kinh nghiệm tiềm năng (T) .53

  3.3.2.3 Số tháng làm việc (M) và số giờ làm việc (H) 53

  3.3.3 Các biến giả trong hàm hồi qui .53

  3.4 Kết quả hồi qui ước lượng hiệu quả của việc đi học và kinh nghiệm 55

  3.4.1 Ước lượng các hệ số hồi qui với hàm hồi qui cơ sở 55

  3.4.2 Ước lượng các hệ số hồi qui với hàm hồi qui mở rộng .56

  3.4.3 Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục theo các tính chất quan sát 58

  3.4.3.1 Ước lượng hệ số theo đặc điểm giới tính, chức nghiệp và địa bàn 58

  3.4.3.2 Ước lượng hệ số theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế 60

  3.4.3.3 Ước lượng hệ số theo trình độ học vấn 6 1

  Tóm tắt chương 3 63


  KẾT LUẬN .65


  1. Kết luận của nghiên cứu 65

  2. Một số gợi ý chính sách 68

  3. Đề xuất nghiên cứu tiếp theo 70

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .71

  PHỤ LỤC 73  Xem Thêm: ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status