Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nội thất Đại Dương
MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2
I. LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP. 2
1. Quá trình hình thành và phát triển. 2
1.1Thông tin chung về công ty 2
1.2. C¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 2
1.3. Ngành, nghề kinh doanh: 4
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4
2.1. Chức năng. 4
2.2. Nhiệm vụ. 4
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 5
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 7
1. Hệ thống tổ chức. 7
2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 8
PHẦN 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI DƯƠNG 10
I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC MARKETING CỦA CÔNG TY. 10
1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm nội thất của công ty. 10
2. Chính sách sản phẩm - thị trường. 11
2.1. Về sản phẩm 11
2.2. Về thị trường . 11
3. Chính sách giá. 12
4. Chính sách phân phối 12
5. Chính sách xúc tiến bán hàng. 13
6. Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 13
II. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 13
III. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN VỐN 14
IV.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 16
PHẦN 3 : NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT 16
I. NHẬN XÉT 17
1. Ưu điểm 17
2 Hạn chế còn tồn tại 17
II. ĐỀ XUẤT 17
KẾT LUẬNMỞ ĐẦU

Thực tập tổng quan là giai đoạn đầu của quá trình thực tập tốt nghiệp. Mục đích của giai đoạn này là: Rèn luyện cho sinh viên phương pháp phân tích, tổng hợp toàn bộ hoạt động của một Doanh nghiệp sản xuất hay dịch vụ hoặc cơ quan quản lý kinh tế ngành hay lãnh thổ .
Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế, em đã được tiếp xúc, quan sát công việc của các anh, các chị trong công ty TNHH nội thất Đại Dương, em được hiểu hơn về những kiến thức đã học ở trường đại học và công việc của một doanh nghiệp sản xuất. Hơn nữa, em càng nhận thấy vai trò của giai đoạn thực tập tổng quan. Giai đoạn này cần vận dụng các kiến thức đã được trang bị để điều tra, quan sát, phân tích hoạt động tổng thể của Doanh nghiệp mà sinh viên đang thực tập, trên cơ sở quan sát được, đối chiếu, so sánh lý luận với thực tiễn của công ty. Để từ đó bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức đã được cung cấp trong trường học. Từ những cơ sở lý luận thực tiễn đã quan sát được đưa ra những thu hoạch của cá nhân qua giai đoạn đầu tiên thực tập tại công ty. Phát hiện những hạn chế, bất cập trong thực tiễn đó hình thành các ý tưởng, các đề xuất, giải pháp cho công ty và chuẩn bị cho việc làm Chuyên đề thực tập sau này.
Với kiến thức có hạn nên những vấn đề em đưa ra trong báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và sự chỉ bảo của các thầy, cô giáo trong bộ môn, cùng với các Anh, các chị trong các phòng ban trong công ty để báo cáo tổng quan của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Văn Minh đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình viết báo cáo, và cảm ơn đến các anh chị trong công ty TNHH nội thất Đại Dương giúp em hoàn thiện báo cáo này. Báo cáo của em được chia làm 3 phần :
Phần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp.
Phần 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nội thất Đại Dương.
Phần 3: Nhận xét và đề xuất.


Xem Thêm: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nội thất Đại Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nội thất Đại Dương sẽ giúp ích cho bạn.