Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành công nghiệp ô tô không chỉ giữ một vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy
nền kinh tế quốc dân phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải,
góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh thương mại mà còn là một ngành
kinh tế mang lại lợi nhuận rất cao nhờ sản xuất ra những sản phẩm có giá trị
vượt trội. Sớm nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp này, các
nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, .đã rất chú
trọng phát triển ngành công nghiệp ô tô của riêng mình trong quá trình công
nghiệp hoá để phục vụ không chỉ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các
thị trường khác.
Đứng trước thực tế hàng năm nước ta bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để nhập khẩu xe
ô tô trong khi xuất khẩu gạo của 70% dân số lao động trong ngành nông nghiệp
chỉ thu về được tiền triệu, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một ngành công nghiệp
ô tô của riêng mình với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bước tiến
tới xuất khẩu. Chính phủ Việt Nam đã luôn khẳng định vai trò chủ chốt của
ngành công nghiệp ô tô trong sự nghiệp phát triển kinh tế và luôn tạo điều kiện
lợi thông qua việc đưa ra các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất ô tô và phụ tùng. Nhưng sau 12
năm xây dựng và phát triển ngành, công nghiệp ô tô Việt Nam dường như vẫn
chỉ ở điểm xuất phát.
Thực tế này đã buộc Chính phủ phải yêu cầu các cơ quan Bộ Ngành liên quan,
các doanh nghiệp trong ngành cùng vào cuộc nhằm vạch ra một chiến lược cụ
thể cho việc phát triển ngành. Bởi lúc này đây họ đã ý thức được tính cấp thiết
và bức bách cần phải xây dựng và phát triển một ngành công nghiệp ô tô thực sự
của riêng Việt Nam.
Chính vì thế, người viết đã chọn đề tài "Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực
trạng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển" với hi vọng góp phần cùng tìm hiểu
Ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển
Trần Thị Bích Hường - Anh8 - K38 - KTNT 2
thực trạng phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đồng thời nghiên cứu
con đường đi tới tương lai của ngành công nghiệp này.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng của ngành công ngiệp ô tô Việt Nam và quá trình hình thành
và phát triển, phân tích những khó khăn tồn tại cũng như những cơ hội và thách
thức đối với việc xây dựng và phát triển ngành trong thời gian tới nhằm giúp cho
bản thân, những người trong và ngoài ngành hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng
của ngành công nghiệp này, từ đó mỗi người có cái nhìn đúng đắn hơn về hiện
tại và cả tương lai của ngành nhằm khuyến khích sự đóng góp của mỗi cá nhân,
tổ chức cho sự phát triển của ngành công nghiệp cực kỳ quan trọng này trong
quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá nước nhà.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các vấn đề liên quan đến ngành công
nghiệp ô tô của Việt Nam trong thời gian qua như quá trình hình thành và phát
triển, thực trạng cũng như định hướng phát triển ngành trong thời gian tới của
Chính phủ. Người viết tập trung đi sâu nghiên cứu các chính sách của Nhà nước
đối với việc xây dựng và phát triển ngành đồng thời phân tích những khó khăn và
tồn tại của ngành công nghiệp này từ đó mạnh dạn đưa ra các giải pháp đẩy
mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp này.
Để làm rõ thêm đối tượng của đề tài, phạm vi nghiên cứu mở rộng sang nghiên
cứu ngành công nghiệp ô tô của các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản và các
nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và một số nước khác nhằm cung
cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện hơn về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
đồng thời đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong con đường xây dựng và phát
triển ngành công nghiệp ô tô quan trọng của nước mình.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để làm rõ đề tài này, người viết lựa chọn các phương pháp tổng hợp, thống kê,
so sánh, phân tích và phương pháp quy nạp, diễn giải.
5. Kết cấu khoá luận
Ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển
Trần Thị Bích Hường - Anh8 - K38 - KTNT 3
Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của khoá luận bao gồm ba chương:
Chương I: Quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp ô tô thế
giới
Chương II: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Chương III: Giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển ngành công nghiệp ô
tô Việt Nam
Người viết thực sự đã rất cố gắng để mang đến cái nhìn toàn cảnh về nền công
nghiệp ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu là một đề tài lớn và phức
tạp, cùng với những hạn chế về mặt thời gian và tài liệu nên khoá luận này
không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, tôi mong nhận được những ý kiến
đóng góp của thầy cô và bạn đọc quan tâm đến đề tài này, để bản khoá luận
được hoàn thiện hơn.

Xem Thêm: Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển sẽ giúp ích cho bạn.