Nghiên cứu tác động của vụ kiện chống bán phá giá hoa kỳ đối với hoạt động xuất nhập khẩu đèn cầy từ Trung Quốc


Đề tài:
Nghiên cứu tác động của vụ kiện chống bán phá giá hoa kỳ đối với hoạt động xuất nhập khẩu đèn cầy từ Trung Quốc - Bài học kinh nghiệm và giải pháp xuất khẩu đèn cầy Việt Nam.


Hoa Kỳ là một trong những thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới và là đối tác chiến lược của nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ là thị trường khó tính với nhiều rào cản thương mại, trong đó có Luật Chống bán phá giá. Việc tìm hiểu Luật này và vận dụng vào hoạt động thương mại với Hoa Kỳ là cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có các nhà sản xuất/ xuất khẩu Đèn cầy Việt Nam. Rút kết những kinh nghiệm quý báu từ ngành hàng Đèn cầy xuất khẩu của Trung Quốc và dự báo nguy cơ ngành hàng Đèn cầy xuất khẩu của Việt Nam bị các nhà sản xuất Đèn cầy Hoa Kỳ kiện bán phá giá, tác giả đưa ra những bài học chiến lược và giải pháp cụ thể giúp cho ngành Đèn cầy xuất khẩu của Việt Nam có thể tránh & đối phó với vụ kiện trong tương lai.


Mục lục
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐÈN CẦY TRUNG QUỐC

CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU ĐÈN CẦY VIỆT NAM

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của vụ kiện chống bán phá giá hoa kỳ đối với hoạt động xuất nhập khẩu đèn cầy từ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của vụ kiện chống bán phá giá hoa kỳ đối với hoạt động xuất nhập khẩu đèn cầy từ sẽ giúp ích cho bạn.