Tên đề tài:
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á
MỞ ĐẦU


Kể từ ngày chính thức giao dịch đầu tiên ngày 20/7/2000 đến nay đã gần 7 năm Thị trường chứng khoán đi vào vận hành và phát triển. 7 năm với biết bao thăng trầm, từ những ngày đầu thành lập với vỏn vẹn vài ba công ty niêm yết, vài công ty chứng khoán, mà hiện Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc - với 107 mã chứng khoán niêm yết trên TTGDCK Hồ Chí Minh và 86 mã chứng khoán niêm yết trên TTGDCK Hà Nội, trên 50 Công ty chứng khoán được cấp phép và đi vào hoạt động. Lượng tiền của cả nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và các định chế tài chính khác đổ vào thị trường ngày càng nhiều, tính đến thời điểm này, giá trị vốn hoá của thị trường lên đến 24.4 tỷ USD, chiếm trên 30% GDP. Thị trường chứng khoán ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của nó trong việc huy động, thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước cho sự phát triển kinh tế đất nước.


Là một định chế tài chính trung gian trên Thị trường chứng khoán, ngoài các nghiệp vụ hỗ trợ nhà đầu tư và thị trường, Công ty chứng khoán còn thực hiện nghiệp vụ tự doanh, tự kinh doanh chứng khoán bằng nguồn vốn của mình. Đây là nghiệp vụ đem lại doanh lợi lớn nhất cho các Công ty chứng khoán, và cũng giống như các thành viên thị trường khác, công ty chứng khoán sẽ dựa trên việc phân tích các thong tin có được từ các nguồn khác nhau để định giá hoặc tìm ra xu hướng biến động giá, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư của mình. Nhất là trong thời điểm thị trường biến động như thời gian qua, thì các phân tích cơ bản là hết sức quan trọng, đơn giản nhất, nó chỉ cho nhà đầu tư biết cổ phiếu nào đang có giá cao hay thấp hơn giá trị thực của nó. Vậy Công ty chứng khoán sẽ định giá chứng khoán theo những phương pháp nào, hiệu quả ra sao, và tính ứng dụng của các phương pháp đó trong việc xây dựng danh mục đầu tư như thế nào? Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này ứng với một công ty chứng khoán cụ thể - Công ty chứng khoán Ngân hang Đông Nam Á – Công ty chứng khoán thứ 34 gia nhập thị trường - thông qua đề tài: “Ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán ngân hàng Đông Nam Á”.


Bố cục của đề tài là gồm có 3 chương:
- Chương 1: Những vấn đề chung
- Chương 2: Thực trạng ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán Ngân hang Đông Nam Á.
- Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á.


Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng phân tích cơ bản vào hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á, kể từ khi thành lập đến nay, trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.


Do giới hạn về mặt tư liệu cũng như nhận thức, chuyên đề của em chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong được thầy góp ý và sửa chữa để đề tài của em hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3


Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 3
1. Hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán 3
1.1. Công ty chứng khoán 3
1.1.1. Khái niệm và phân loại 3
1.1.2. Vai trò, chức năng của CTCK 5
1.1.3. Các nghiệp vụ của Công ty chứng khoán 7
1.2. Hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán 9
2. Phân tích cơ bản 11
2.1. Khái niệm và vai trò của phân tích cơ bản 11
2.1.1. Khái niệm: 11
2.2. Nội dung phân tích cơ bản: 11
2.2.1. Định giá và lựa chọn trái phiếu 12
2.2.2. Định giá và lựa chọn cổ phiếu 17
3. Ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh 30
4. Điều kiện để ứng dụng phân tích cơ bản vào hoạt động tự doanh 32
4.1. Yếu tố về nhân lực 32
4.2. Yếu tố về kỹ thuật 33
4.3. Sự phát triển của Thị trường chứng khoán 33
4.4. Hệ thống công bố thông tin hoàn thiện 33


Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀO HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 35
1. Tổng quan về Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á (SEABS) 35
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á 35
1.2. Phương châm hoạt động của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á 36
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 37
1.4. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á 39
1.4.1. Hoạt động môi giới và lưu ký chứng khoán 39
1.4.2. Hoạt động bảo lãnh phát hành 39
1.4.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 40
1.4.4. Hoạt động tự doanh 40
1.4.5. Hoạt động quản lý tài sản ủy thác 41
1.4.6. Các hoạt động phụ trợ khác: 41
2. Thực trạng ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á 41
2.1. Ứng dụng phân tích bản vào hoạt động tự doanh. 42
2.1.1. Phân tích tài chính: 42
2.1.2. Định giá cổ phiếu SMC 43
2.2. Đánh giá việc ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á 44
2.2.1. Thuận lợi: 44
2.2.2. Khó khăn 45
2.2.3. Những thành tựu: 45
2.2.4. Hạn chế: 46


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀO HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 49
1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á. 49
1.1. Các nhân tố ngoại sinh 49
1.1.1. Sự phát triển của thị trường chứng khoán 49
1.1.2. Hành lang pháp lý 49
1.1.3. Sự cạnh tranh của các Công ty chứng khoán khác 49
1.2. Các nhân tố nội sinh 50
1.2.1. Năng lực tài chính 50
1.2.2. Năng lực quản trị và đội ngũ nhân viên 50
1.2.3. Chất lượng các dịch vụ 51
2. Định hướng phát triển của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á 51
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phân tích cơ bản vào hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Nam Á. 52
3.1. Nhóm giải pháp từ phía thị trường: 52
3.2. Nhóm giải pháp từ phía công ty chứng khoán SEABS 53


KẾT LUẬN 55


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56


Xem Thêm: Ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán ngân hàng Đông Nam Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng phân tích cơ bản trong hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán ngân hàng Đông Nam Á sẽ giúp ích cho bạn.