Tên đề tài:
PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
LỜI MỞ ĐẦU


Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã có một sự chuyển mình đáng kể. Việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của lĩnh vực dịch vụ trong nền kinh tế. Và cùng với những thành tựu về kinh tế nói chung, khu vực dịch vụ đã có những bước tăng trưởng vượt bậc trong vòng 20 năm qua.
Nhìn chung, dịch vụ có bước tăng trưởng cả về quy mô, ngành nghề, thị trường và đạt được nhiều tiến bộ về hiệu quả, kết quả với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng trên 7,5%/năm; giá trị tăng thêm khoảng 7%/năm, riêng năm 2005 giá trị tăng thêm đạt 8,5% tức là cao hơn mức tăng trưởng của GDP( 8,4%).


Lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thương mại đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn tổng thu nhập của quốc gia cũng như doanh thu của mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, trong cơ chế mới dịch vụ là một khu vực đầy tiềm năng phát triển, vì vậy khu vực này ngày càng thu hút được sự quan tâm, đầu tư của các nhà kinh doanh.
Trước thềm WTO, Chính phủ đã xoá bỏ nhiều rào cản thương mại và hoàn thiện dần nhiều cơ chế, chính sách, luật để tạo điều kiện cho nền kinh tế hội nhập sâu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tiêu biểu là sự ra đời của luật Thương mại và luật này sẽ được áp dụng từ 1/1/2006 đã thể hiện sự quan tâm và nhận thức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ thương mại. Bởi phát triển dịch vụ thương mại còn có tác dụng hỗ trợ và tạo điều kiện cho các ngành khác trong nền kinh tế phát triển.


Hiện nay, lĩnh vực dịch vụ hoạt động rất nhộn nhịp, bởi quy mô ngày càng lớn, các thành phần kinh tế tham gia ngày càng đa dạng và các hình thức thì ngày càng phong phú hơn. Vấn đề đặt ra là phát triển các hình thức dịch vụ này đúng hướng cho phù hợp với thể chế kinh tế của nước ta và theo kịp xu thế của thời đại. Nhận thức được điều này em quyết định chọn đề tài :”Phát triển các hình thức dịch vụ thương mại ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu.


Để hoàn thành đề án nay em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Tiến sỹ Nguyễn Thị Xuân Hương.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3
I.Dịch vụ và vai trò của dịch vụ trong kinh doanh thương mại 3
1.Khái quát về dịch vụ và sản phẩm dịch vụ 3
2.Vai trò của dịch vụ thương mại 8
II.Các loại hình dịch vụ thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thương mại . 10
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 19
I. Sự phát triển thương mại Việt Nam trong thời gian qua 19
II. Sự ra đời và phát triển của các hình thức dịch vụ ở Việt Nam 31
III. Phát triển các hình thức dịch vụ thương mại ở Việt Nam 41
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM. 61

KẾT LUẬN
71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Phát triển các hình thức dịch vụ thương mại ở Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các hình thức dịch vụ thương mại ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.