Tên đề tài:
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI THAM GIA AFTA
LỜI NÓI ĐẦU


Trong thời gian hiện nay, tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến khá phức tạp và nhanh chóng. Sự phát triển của phân công lao động quốc tế cùng với những thành tựu mới của cách mạng khoa học - công nghệ đưa tới sự biến đổi sâu sắc về kinh tế của mỗi quốc gia. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ với xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá ngày càng mạnh mẽ thì không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển được trong sự co cụm khép kín đối với thế giới bên ngoài mà phải có liên kết kinh tế.


Theo xu hướng này thì trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức liên kết kinh tế quốc tế ở các cấp độ khác nhau. Chính vì vậy mà ngày 28/7/1995 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ngày 1/1/1996 Việt Nam trở thành thành viên của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (ATFA). Có thể nói việc tham gia ATFA là bước đầu tiên khởi động đối với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.


Tuy nhiên Việt Nam mới chỉ đang trong quá trình hội nhập vào AFTA cho nên những cơ hội mới, những lợi ích đạt được cũng như những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam cần phải được xem xét nghiên cứu trong phạm vi khuôn khổ và phương pháp luận rộng rãi và thống nhất. Việc phân tích những ảnh hưởng này cần được bắt đầu bằng việc xem xét bản chất của các tổ chức thương mại khu vực nói chung và như các đặc điểm vị trí tương đối của các nước thành viên trong khối. Không chỉ xem xét nghiên cứu các tác động tích cực và tiêu cực mà xuất phát từ cơ sở lý luận và tình hình thực tiển ở Việt Nam đề tài còn đưa ra những phương hướng và biện pháp phát triển thương mại Việt Nam đặc biệt là hoạt động xuất khẩu trong tiến trình hội nhập AFTA.


Xem Thêm: Phương hướng và biện pháp phát triển thương mại Việt Nam khi tham gia AFTA
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và biện pháp phát triển thương mại Việt Nam khi tham gia AFTA sẽ giúp ích cho bạn.