Tên đề tài:
TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT
LỜI MỞ ĐẦU


Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá: “Đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng”. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng.
Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế các doanh nghiệp vừa có thêm nhiều cơ hội vừa phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo tìm ra cho mình giải pháp để thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Như hầu hết các doanh nghiệp khác, Công ty xây dựng Hợp Nhất cũng đanggặp một số khó khăn mặc dù đã tận dụng được công suất máy móc thiết bị cũng như nguồn trí lực, song quá trình thực hiện kế hoạch vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định trong đó có khâu tiêu thụ sản phẩm.


Xuất phát từ vai trò to lớn của hoạt động tiêu thụ sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công ty xây dựng Hợp Nhất kết hợp với những kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập tại trường, em đã chọn đề tài: “Tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất"


Tiêu thụ sản phẩm là một mảng rất lớn trong hoạt động nói chung của các doanh nghiệp. Em chưa đủ khả năng để bao quát hết mọi vấn đề về tiêu thụ mà chỉ đưa ra một tình trạng khá phổ biến về tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam thông qua tình hình thực tế tại Công ty.


Do giới hạn về thời gian cũng như những kiến thức về thực tế và một số điều kiện khách quan khác, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC


Lời mở đầu .
Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty 2
I. Quá trình hình thành và phát triển 2
II. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu
III.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý va sản xuất.
1.Tổ chức quản lý.
2.Tổ chức sản xuất.5
3.1 Thực trạng máy móc
3.2 Đặc điểm nguyên vật liệu


Phần 2. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty .
I.Tổng quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty
1.Cơ cấu mặt hàng và tính năng sử dụng.
1.1 Cơ cấu mặt hàng
1.2 Tính năng sử dụng
2.Phân đoạn thị trường
3.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
4.Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
4.1 Thực hiện tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý
4.2 Cơ cấu các yếu tố trong giá bán sản phẩm
II. những hoạt động chủ yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm
1. Công tác nghiên cứu thị trường. 22
2. Lập Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 23
2.1 kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
2.2 Phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
3. Công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 26
3.1 Quảng cáo
3.2 Chào hàng
3.3 Đội ngũ nhân viên
4. Tổ chức quá trình tiêu thụ. 28
5. Công tác đánh giá kết quả tiêu thụ. 28
III. Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm bê tông của Công ty. 29
1. Những mặt mạnh cần phát huy. 30
2. Những vướng mắc chủ yếu dẫn đến hạn chế trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 31


Phần 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bê tông của Công ty 33
I. Phương hướng trong thời gian tới 33
1. Phương hướng. 33
2. Mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. 33
II. Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 34
1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thành lập phòng Marketing chức năng. 34
1.1 Thành lập phòng Maketing
1.2 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường
2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và trình độ tay nghề cho công nhân. 37
3. Đổi mới công nghệ sản xuất. 39
4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách giá. 40
5. Tăng cường hỗ trợ hoạt động tiêu thụ. 41
III. Kiến nghị với cơ quan nhà nước 42
Kết luận 45


Xem Thêm: Tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất sẽ giúp ích cho bạn.