Tên đề tài:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI LÝ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐẠI LÝ

A: LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài


Du lịch nói chung và kinh doanh du lịch lữ hành nói riêng là một ngành bản chất là dịch vụ, phục vụ con người. Trong đó nó sử dụng rất nhiều nhân lực của các công đoạn khác nhau để đáp ứng được nhu cầu đi du lịch của khách. Ngày nay, nhu cầu đi du lịch trở nên thường xuyên hơn thì các doanh nghiệp hướng đến việc sử dụng các kênh phân phối bán lẻ bằng các hệ thống đại lý của mình, hướng tới việc dễ dàng hơn trong việc mua các dịch vụ du lịch Nói cách khác như vậy đại lý du lịch là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh Tuy vậy, trong những năm qua việc xây dựng hệ thống đại lý du lịch của các doanh nghiệp du lịch còn hết sức hạn chế, và có hệ thống đại lý thì việc đánh giá hiệu quả của nó cũng chưa được đề cao do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như : Thị trường du lịch ở Việt Nam còn hết sức non trẻ, thời gian hoạt động các doanh nghiệp chưa dài để có được kinh nghiệm trong kinh doanh, các doanh nghiệp thì tranh giành thị phần khốc liệt không tính đến việc kinh doanh bền vững, nhân lực có trình độ trong ngành du lịch còn thiếu trầm trọng Chính vì lẽ đó việc nghiên cứu triển khai và đánh giá hiệu quả hệ thống đại lý cho doanh nghiệp lữ hành nói chung và công ty Green Travel nói riêng càng trở nên cấp thiết trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường.


Với ưu thế là doanh nghiệp mới nhưng thu được một số kinh nghiệm trong quản lý cũng như việc tiếp cận thị trường từ công ty du lịch Green Tour. Sau 2 năm hoạt động, công ty đã thu được một số những thành tựu đáng khích lệ như : Doanh thu cao, lượng nhân viên trong công ty lớn, thị phần ngày càng tăng, thu hút được nhiều khách du lịch và khách từ các dịch vụ khác như xuất khẩu lao động, du học, Xung quanh những thành tựu GreenTravel vẫn còn một số những tồn tại như : Việc xây dựng hệ thống đại lý chính thức chưa có, hệ số luân chuyển công tác là rất lớn, kinh doanh chưa có sự đột phá trong doanh thu Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là việc tiếp cận thị trường chưa hiệu quả ( hiểu được nhu cầu, chủ động tìm đến khách .)


Để khắc phục những tồn tại trên và phát triển những thế mạnh nhằm tăng thị phần bằng cách nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại hội nhập toàn cầu. Đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển của ngành du lịch nói chung và công ty cổ phần thương mại Green Travel nói riêng, công ty cần có sự nhìn nhận, phân tích và đánh giá việc xây dựng, duy trì và đánh giá hiệu quả của hệ thống đại lý của mình một cách hiệu quả. Để từ đó, luôn chủ động tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm cũng như có cách khắc phuc phù hợp.


Cho đến hiện nay, đã có một số đề tài đề xuất về nâng cao hiệu quả việc bán hàng cho Green Travel. Tuy nhiên, thì một giải pháp chuyên sâu thì chưa có mà cụ thể ở đây là phát triển hệ thống đại lý bán hàng. Và đó là lý do khiến tác giả lựa chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý “để nghiên cứu.


2. Mục đích nghiên cứu đề tài.
- Sơ lược một số lý luận về kinh doanh lữ hành, đại lý lữ hành và tìm phương án về kênh phân phối hiệu quả nhất cũng như hoàn thiện chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đại lý cho công ty Green Travel.
- Phân tích, tìm kiếm kênh phân phối hiệu quả, hình thức sử dụng đại lý, phân tích đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đại lý.
- Đưa ra các giải pháp gửi lên ban giám đốc công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đại lý, biến nó trở thành công cụ đắc lực nhất trong việc tiếp cận thị trường.


3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài đi sâu vào việc tìm hiểu các hệ thống đại lý, điều kiện áp dụng và hiệu quả sử dụng của từng đại lý.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là vấn đề liệt kê, tìm hiểu những phương án cho hệ thống bán hàng thông qua đại lý của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá cụ thể hiệu quả sử dụng của hệ thống đại lý đó.


4. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài tác giả đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp khác nhau như: Phương pháp so sánh, duy vật lịch sử, đồ thị, thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp và điều tra thống kê.


5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Báo cáo tổng hợp lại những lý luận, cơ sở thực tiễn về đại lý lữ hành của công ty Green Travel. Báo cáo cũng nêu lên những nhân tố tác động tới hiệu quả bán hàng cũng như hoạt động marketing của doanh nghiệp trong tình hình mới hội nhập khu vực và quốc tế.


Đồng thời báo cáo cũng đưa ra một số mô hình đại lý, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động cho đại lý lữ hành Green Travel.
Hệ thống giải pháp đưa ra nhằm triển khai một cách có khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và ra tăng lượng bán nói riêng.


6. Kết cấu của báo cáo chuyên đề.
Báo cáo chuyên đề gồm có :
Phần mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về triển khai xây dựng hệ thống đại lý lữ hành. Phân tích hiệu quả hoạt động đại lý lữ hành.
Chương 2: Đánh giá hiệu quả bán hàng của đại lý
Chương 3: Thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 4: Một số kiến nghị đề xuất, giải pháp cho đề tài.
Kết luận


Xem Thêm: Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý sẽ giúp ích cho bạn.