Kết quả 1 đến 1 của 1

    CHUYÊN ĐỀ Giải pháp phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

    VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
    Thành Viên Tích Cực
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Giải pháp phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


    MỤC LỤC

    Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài 1
    1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1
    1.2 Xác lập và tuyên bố 2
    1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 2
    1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
    1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề phát triển chợ . 3
    1.5.1 Một số lí luận cơ bản về chợ và công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 3
    1.5.1.1 Khái niệm chợ, hệ thống chợ 3
    1.5.1.2 Phân loại chợ và các đặc điểm các loại hình chợ . 5
    1.5.1.3 Những đặc trưng chủ yếu của hệ thống chợ 6
    1.5.1.4 Chức năng của mạng lưới chợ 8
    1.5.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chợ 8
    1.5.2 Phân định nội dung của vấn đề giải pháp phát triển chợ 10
    Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển chợ hiện nay của tỉnh Thanh Hóa . 12
    2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 12
    2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu . 12
    2.1.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 12
    2.1.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 12
    2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 12
    2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến việc phát triển chợ của tỉnh Thanh Hóa . 12
    2.2.1 Thực trang chung của mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa . 12
    2.2.1.1 Về cơ sở vật chất mạng lưới chợ toàn tỉnh 12
    2.2.1.2 Về hoạt động quản lý tại các chợ 15
    2.2.2 Thực trạng phát triển mạng lưới chợ của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa . 16
    2.2.2.1 Khu vực thành phố, thị xã 16
    2.2.2.2 Khu vực đồng bằng ven biển . 16
    2.2.2.3 Khu vực miền núi 17
    2.2.3 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến việc phát triển hệ thống
    chợ 18
    2.2.3.1 Vị trí địa lí . 18
    2.2.3.2 Dân cư . 19
    2.2.3.3 Hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật các chợ 20
    2.2.3.4 Trình độ phát triển kinh tế xã hội . 20
    2.2.3.5 Nguồn lực về vốn . 20
    2.2.3.6 Yếu tố về tổ chức quản lý . 21
    2.2.3.7 Mối quan hệ với các loại hình thương mại khác 21
    2.3 Kết quả phân tích dữ liệu . 21
    Chương 3: Giải pháp phát triển chợ của tỉnh Thanh Hóa và đề xuất với vấn đề nghiên cứu 25
    3.1 Các kết luận qua việc nghiên cứu vấn đề phát triển chợ của tỉnh Thanh Hóa . 25
    3.1.1 Thành công . 25
    3.1.2 Hạn chế 25
    3.1.3 Nguyên nhân . 26
    3.2 Giải pháp phát triển chợ của tỉnh Thanh Hóa và một số đề xuất kiến nghị về phát triển chợ hiện nay . 26
    3.2.1 Giải pháp phát triển chợ của tỉnh Thanh Hóa . 26
    3.2.1.1 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư phát triển chợ 27
    3.2.1.2 Giải pháp huy động và khai thác nguồn lực để đầu tư xây dựng
    chợ 28
    3.2.1.3 Giải pháp phát triển thương nhân . 29
    3.2.1.4 Giải pháp bồi dưỡng cán bộ quản lý chợ 30
    3.2.1.5 Giải pháp tăng cường công tác tổ chức và quản lý chợ 31
    3.2.1.6 Giải pháp phát triển hệ thống chợ kết hợp với các loại hình thương mại khác 31
    3.2.2 Đề xuất vấn đề giải pháp phát triển chợ của Thanh Hóa 32
    3.2.2.1. Đề nghị UBND tỉnh 32
    3.2.2.2 Đề nghị Chính phủ, Bộ Thương mại và các Bộ, ngành Trung
    ương 33


    Xem Thêm: Giải pháp phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status