NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TLỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự Phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên tất cả
các lĩnh vực thì các sản phẩm Cơ khí ngày càng phải có yêu cầu cao hơn về chất lượng
sản phẩm, mức độ tự động hoá quy trình sản xuất và đặc biệt là độ chính xác kích
thước, hình dáng hình học của sản phẩm.
Để nâng cao được độ chính xác của các máy CNC nói chung, máy phay CNC
nói riêng, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè, tác giả đã thực hiện đề
tài:“Nghiên c ứu bù off-line sai s ố tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục VMC– 85S” .
Trong thời gian thực hiện đề tài, tác giả đã nhận được sự quan tâm rất lớn của
nhà trường, các Khoa, các Phòng, Ban chức năng, các thầy cô giáo và các đồng
nghiệp.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa Sau đại học, các giảng
viên đã tạo điều kiện cho người viết hoàn thành luận văn này.
Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè,
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tận tình hướng dẫn trong quá trình người
viết thực hiện Luận văn này.
Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Trung tâm thực nghiệm và các đồng
nghiệp thuộc Trung tâm đã giúp đỡ và tạo điều kiện về máy móc, thiết bị để tác giả có
thể hoàn thành các thí nghiệm thực nghiệm trong điều kiện tốt nhất.

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I
10
SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 12
GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC
1.1 Độ chính xác gia công 12
1.2 Các nguồn gây sai số 14
1.2.1 Sai số hình học 15
1.2.2 Sai số do vít me 17
1.2.3 Sai số do sống trượt 17
1.2.4 Sai số do ổ đỡ 18
1.2.5 Sai số do nhiệt 18
1.2.6 Sai số do rung động tự do 20
1.2.7 Sai số do tải tĩnh và động 20
1.2.8 Sai số do hệ thống điều khiển truyền động servo 20
1.2.9 Sai số do sự hình thành đường chạy dao trong CAM và máy 22
CNC
1.3 Nguyên lý bù sai số trên các máy CNC 23
1.3.1 Mô hình bù 23
1.3.1.1 Thêm modul phần mềm 24
1.3.1.2 Biến đổi các thông số điều khiển 24
1.3.1.3 Biến đổi Post processor (PP) 25
1.3.1.4 Biến đổi chương trình NC 25
1.3.2 Bù sai số với các bộ điều khiển 26
1.3.2.1 Thêm modul phần mềm mới 26
1.3.2.2 Cài đặt bộ điều khiển phần cứng độc lập 27
1.4 Giới thiệu một vài nghiên cứu bù sai số ở trong nước và trên 27
thế giới
1.4.1 Các công trình ở trong nước 27
1.4.2 Các công trình bù sai số tổng hợp của các tác giả nước ngoài 28
1.5 Kết luận chương I 29
Chương II
2
Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy
QUY TRÌNH BÙ SAI SỐ CHO MÁY VMC - 85S
30
2.1 Hệ thống thiết bị thí nghiệm 30
2.1.1 Trung tâm gia công VMC-85S 30
2.1.2 Máy đo tọa độ 3 chiều CMM – C544 32
2.1.2.1 Cấu hình cơ bản của máy 32
2.1.2.2 Tính năng kỹ thuật cơ bản 33
2.1.3 Phần mềm thiết kế CAD/CAM 46
2.1.3.1 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD 46
2.1.3.2 Sản xuất với sự trợ giúp của máy tính CAM 46
2.2 Phần mềm Mastercam 47
2.2.1 Giao diện 48
2.2.2 Các dạng gia công cơ bản trên module phay 49
2.2.3 Quá trình phay 49
2.3 Kết luận chương II 51
Chương III
XÁC ĐỊNH SAI SỐ VÀ BÙ SAI SỐ TỔNG HỢP
53
3.1 Xác định sai số tổng hợp 53
3.1.1 Thực nghiệm gia công trên máy VMC-85S 53
3.1.1.1 Biên dạng và kích thước gia công 53
3.1.1.2 Lập trình nguyên công 54
3.1.1.3 Chuyển chương trình sang máy CNC 60
3.1.1.4 Điều chỉnh máy 60
3.1.1.5 Gia công cắt gọt 60
3.1.2 Đo sai số gia công trên máy CMM C544 61
3.1.2.1 Gá đặt chi tiết 61
3.1.2.2 Khởi động và kiểm tra hệ thống 62
3.1.2.3 Chọn đầu đo 62
3.1.2.4 Hiệu chuẩn đầu đo 62
3.1.2.5 Xác lập hệ toạ độ của chương trình đo 63
3.1.2.6 Tiến hành đo và kết quả 63
3.1.2.7 Xác định kích thước thực của chi tiết và sai số tổng hợp 64
3.2 Bù sai số tổng hợp trên phần mềm CAD/CAM 69
3.2.1 Cơ sở lý thuyết 69
3.2.2 Bù sai số 69
3.3 Kết luận chương III 74
Chương IV
BÙ SAI SỐ KHI PHAY BIÊN DẠNG
75
4.1 Chi tiết gia công 75
4.2 Tạo mô hình CAD và thi t lập các thông số công nghệ trên 75
ế
Mastercam
4.3 Bù sai số 78
4.4 Gia công chi tiết theo biên dạng đã được bù 79
4.5 Kiểm tra sai số 80
4.6 Kết luận chương IV 81
Chương V
KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
ỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S
[charge=450]http://up.4share.vn/f/26171f1217161f11/LV_09_CN_CTM_LTTT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu bù off-line sai số tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục vmc-85s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bù off-line sai số tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục vmc-85s sẽ giúp ích cho bạn.