Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hòa Bình


Trong điều kiện nền Kinh Tế thị trường ngày càng phát triển, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mỗi doanh nghiệp đều nhận thức được điều kiện để tồn tại, tầm quan trọng của năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của mình. Và kế toán là một công cụ không thể thiếu trong việc hỗ trợ tìm ra giải pháp sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Với nhiều nhà kinh tế, nhà quản trị, kế toán được xem như một môn “khoa học” , một “nghệ thuật” trong việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động nhằm đảm bảo việc chủ động sản xuất và chủ động tài chính cho tổ chức, xí nghiệp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà Quản Trị nói riêng và của những đối tượng sử dụng thông tin nói chung. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất sẽ giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp ở hiện tại và trong tương lai.
Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia thành 3 chương chính như sau:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hòa Bình.
Chương 3: Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hòa Bình.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hòa Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.