Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam

Lời nói đầu


1. Lý do chọn chuyên đề
Ngày nay cơ chế thị trường đã tạo điều kiện cho các đơn vị Kinh Tế tự do kinh doanh và tự do cạnh tranh lành mạnh với nhau. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành Nam nói riêng thì kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó là nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất sản phẩm, chi phí luôn chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Một doanh nghiệp có làm ăn phát triển hay không thì việc quản lý và đánh giá NVL và CCDC là rất cần thiết.Do đó em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài: “Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành Nam” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
2. ý nghĩa thực tiễn
Hạch toán kế toán là một công cụ đắc lực giúp cho các nhà Quản Trị doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng và hợp lý nhất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững. Hạch toán nguyên vật liệu được coi là bộ phận quan trọng trong công tác hạch toán, là cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể sản phẩm. Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất. Chỉ một sự biến động nhỏ của chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến giá bán của sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy để quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả thì doanh nghiệp phả auk auk tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học. Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình nhập – xuất – tồn tạo điều kiện quan trọng để quản lý, thúc đẩy việc cung cấp đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt, dư thừa, mất mát, lãng phí trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh.Qua đó em cũng hiểu rằng hạch toán nguyên vật liệu rất cần thiết với các doanh nghiệp.

3. Phạm vi của chuyên đề
Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành Nam em đã được các anh, chị trong phòng kế toán của Công ty cung cấp các số liệu về công tác hạch toán nguyên vật liệu tháng 11/2008. Các số liệu để hoàn thành chuyên đề thực tập rất chính xác và trung thực, tuân thủ đúng theo chế độ kế toán quy định hiện hành.
4. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì
Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành Nam.
Chương 3: Một số nhận xét đánh giá về công tác hạch toán nguyên vật liệu và phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán tại Công ty.
Do thời gian và kinh nghiệm có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót và lý luận chưa sâu. Vì vậy em rất mong sự chỉ bảo giúp đỡ của cô giáo Hoàng Thanh Nga và anh chị trong Công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin cảm ơn cô Hoàng Thanh Nga cũng như các anh chị trong công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình thực hiện.


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam sẽ giúp ích cho bạn.