Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí đúc Trường ThànhLời nói đầu
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế Kinh Tế thế giới ngày càng được Quốc Tế hoá, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, phát triển và hội nhập. Vai trò của mỗi doanh nghiệp trong điều kiện này đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Do đó, để tồn tại và phát triển lâu dài đòi hỏi các donh nghiệp phải có công tác quản lý chặt chẽ, đặc biệt là công tác hạch toán kế toán. Bởi vì kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Chính vì thế mà kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm cung cấp các thông tin cần thiết, chính xác, trung thực và kịp thời để tính đúng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là những chỉ tiêu Kinh Tế tổng hợp cần thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc sử dụng các yếu tố sản xuất trong quả trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trong đợt thực tập này em đã chọn đề tài: “Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ Khí đúc Trường Thành’’ làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
2. ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trên cơ sở đó nghiên cứu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cơ Khí đúc Trường Thành nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.


Xem Thêm: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí đúc Trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí đúc Trường sẽ giúp ích cho bạn.