Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Hạt quản lý giao thông Sơn Dương

Lời mở đầu

Trong những năm qua, hoà chung với sự đổi mới sâu sắc toàn diện của đất nước, cơ chế quản lý kinh tế.Hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước đổi mới tiến bộ về nội dung, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế. “Kế toán là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin Kinh Tế tài chính dưới hình thức giá trị,hiện vật và thờigian lao động”
Trải qua một quá trình không ngừng đổi mới và lớn mạnh, kế toán đã khẳng định một vai trò quan trọng và không thể thiếu được trong hệ thống kế toán tài chính của đơn vị, cũng như toàn bộ nền Kinh Tế quốc dân.Đối với nhà nứơc kế toán là công cụ quan trọng để tính toán, Xây Dựng và kiểm tra chấp hành ngân sách nhà nước, để điều hành và quản lý nền Kinh Tế quốc dân.Đối với các tổ chức xí nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để điều hành và quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn, vật tư tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong việc bảo vệ, sử dụng, bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động trong tài chính với các doanh nghiệp.
Trong đó, kế toán hành chính sự nghiệp có vị trí rất quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý của nhà nước. “Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư , tài sản công ,tình hình chấp hành dự toán thu , chi và được thực hiện các tiêu chuẩn , định mức của nhà nước ở các đơn vị”.
Với bất kỳ một đơn vị nào thì cũng đều có 3 yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động. Trong đó lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất.
Mỗi người lao động khi họ bỏ ra công sức lao động của mình thì đều được trả thù lao lao động.Trong nền Kinh Tế thị trường, thù lao lao động biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương.Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động
Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người lao động là bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng, quản lý lao động tiền lương có hiệu quả để tiết kiệm chi phí trong giá thành sản phẩm.Để làm được điều này, hạch toán lao động có vai trò quan trọng để tổ chức hạch toán lao động và tiền lương giúp cho doanh nghiệp tính đúng, tính đủ vào chi phí sản xuất theo từng đối tượng, quản lý lao động hạch toán hạ giá thành từ đó thúc đẩy tăng năng suất lao động. Hạch toán tiền lương là căn cứ để xác định giá thành, giá bán, các khoản nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và trả công lao động đúng chế độ.Trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì kế toán tiền lương phản ánh tình hình thanh toán giữa đơn vị hành chính sự nghiệp với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và các khoản trích nộp theo lương.
Từ vai trò quan trọng trên, với mong muốn tìm hiểu nghiên cứu và đối chiếu giữa những kiến thức đã học tại trường với thực tiễn tại đơn vị.Em đã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Hạt quản lý Giao Thông Sơn Dương” là chuyên đề báo cáo tốt nghiệp của mình.Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để thực hiện chuyên đề, em nhận được sự giup đỡ tận tình của cô giáo Hoàng Phương Linh và các cô chú phòng kế toán tài chính của Hạt quản lý Giao Thông Sơn Dương.Do thời gian còn hạn hẹp, và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.Mong cô giúp đỡ và chỉ bảo em.
Nội dung của chuyên đề này ngoài phần mở đầu và nội dung của báo cáo được chia làm 3 phần :
Phần I :Khái quát chung về Hạt quản lý Giao Thông Sơn Dương
Phần II:Thực trạng công tác kế toán của Hạt quản lý Giao Thông Sơn Dương
Phần III:Nhận xét và kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Hạt quản lý giao thông Sơn Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Hạt quản lý giao thông Sơn Dương sẽ giúp ích cho bạn.