Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH thương mại Phú Sơn

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong nền Kinh Tế thị trư­ờng hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? doanh thu có trang trải đ­ược toàn bộ cho chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hoá lợi nhuận? .”.Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của cung cầu và quy luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trư­ờng chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm đư­ợc thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra thì phần còn lại sau khi bù đắp gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt đư­ợc là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lý, phần lớn trong các doanh nghiệp Thương Mại doanh thu chủ yếu thu đ­ợc là do quá trình tiêu thụ hàng hóa hàng hoá. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán tiêu thụ hàng hóa hàng hóa, xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp em đã chọn đề tài: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Sơn.
2. Phạm vi nghiên cứu
ã Mục đích của việc nghiên cứu về đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trư­ờng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, đánh giá đư­ợc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa nói riêng ở doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nh­ư thế nào, việc hạch toán đó có khác gì so với những gì đã học đ­ược ở tr­ường hay không? Qua đó có thể rút ra những ư­u như­ợc điểm của hệ thống kế toán đó đồng thời đ­a ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.
ã Phạm vi nghiên cứu
-Về không gian: Công ty TNHH Thương Mại Phú Sơn
-Về thời gian : Đề tài đ­ược thực hiện từ ngày 09/05/2011 đến 02/07/2011
3. Ph­ương pháp nghiên cứu
Đề tài đ­ược thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, có thể thông qua việc phỏng vấn lãnh đạo và các cán bộ trong công ty, phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách, báo cáo tài chính của công ty. Số liệu chủ yếu đư­ợc phân tích theo diễn dịch và thống kê.
4. Kết cấu chuyên đề
Ngoài lời nói đầu và kết luận của chuyên đề, nội dung của chuyên đề gồm 3 ch­ương
Chư­ơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Sơn
Ch­ương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Sơn
Chư­ơng 3: Phư­ơng h­ướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Sơn
Do thời gian thực tập tại công ty có hạn nên kinh nghiệm còn ít, sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn chư­a đ­ược nhuần nhuyễn. Chính vì vậy chuyên đề tốt nghiệp này của em không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong nhận đư­ợc sự đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị trong phòng kế toán để bài chuyên đề tốt nghiệp này đ­ược hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Bùi Thị Tình cùng các anh chị trong phòng kế toán của Công Ty đã hư­ớng dẫn em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp này.


Xem Thêm: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH thương m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty TNHH thương m sẽ giúp ích cho bạn.