Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng miền Trung Vinashin

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài:
Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và nhà nước ta đã chủ động Xây Dựng nền Kinh Tế thị trường, đồng thời nhà nước đã giao quyền tự chủ tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động theo mục tiêu phát triển của đất nước. Trong điều kiện hiện nay các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục, đòi hỏi các nhà quản lý phải có những thông tin chính xác, kịp thời để lựa chọn, định hướng và đưa ra các quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, hạch toán kế toán là công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu được trong công tác quản lý của doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành. Trong nền kinh tế quốc dân ngành XDCB đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một bộ phận lớn sản phẩm XDCB đã trở thành sản phẩm phục vụ đắc lực cho đời sống kinh tế xã hội.
Hàng năm nguồn vốn dành cho Xây Dựng cơ bản chiếm tỷ lệ đáng kể. Vì vậy việc quản lý số vốn đã bỏ ra để đảm bảo số vốn đó được sử dụng có hiệu quả chống thất thoát lãng phí là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản lý. Chính vì thế mà ngoài vấn đề quan tâm là ký kết hợp đồng Xây Dựng, doanh nghiệp còn quan tâm đến vấn đề hạ thấp chi phí đến mức cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp.
Để quản lý tốt các chi phí sản xuất bỏ ra là tính chính xác được giá thành sản phẩm xây lắp tất nhiên doanh nghiệp phải thông qua công tác kế toán - công cụ hiệu quả nhất trong quản lý kinh tế. Trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán.
Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em đã chọn đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng miền Trung Vinashin" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình
2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là việc làm sao nâng cao lý luận, mang lại hiệu quả Kinh Tế cao nhất cho các doanh nghiệp trong ngành Xây Dựng cơ bản nói chung và công ty CP ĐT XD Miền Trung Vinashin nói riêng.
Xét trên góc độ lý luận và khoa học, đề tài mong muốn góp một phần kiến thức nhỏ bé bổ vào cơ sở lý luận của công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp Xây Dựng nói riêng và công tác kế toán nói chung nhằm hoàn thiện hơn mục đích tốt đẹp của chuyên ngành kế toán Việt Nam.
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài
Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề lựa chọn bao gồm tất cả các công trình, hạng mục công trình được lập dự toán chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp mà cụ thể ở đây là công ty CP ĐT XD Miền Trung Vinashin.
4. Kết cấu đề tài
Nội dung chuyên đề bao gồm: ngoài phần mở đầu, kết luận chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau đây:
Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng miền Trung Vinashin.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng miền Trung Vinashin.
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về Chế độ kế toán hiện hành, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán mới ban hành kết hợp với những kiến thức đã học tại tr. Nhưng vì thời gian có hạn, tầm nhận thức còn mang nặng tính lý thuyết chưa có kinh nghiêm thực tiễn, nên chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các Thầy giáo, Cô giáo để kiến thức của em ngày càng hoàn thiện hơn trong công việc thực tiễn.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây d
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây d sẽ giúp ích cho bạn.