Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh tùng dương

Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty

Là một doanh nghiệp có tuổi đời còn trẻ, công ty TNHH Tùng Dương đã gặp phải không ít khó khăn, thử thách nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty đã giúp cho công ty dần thoát khỏi kho khăn và ngày một vững bước trên đà phát triển. Đóng góp vào sự thành công đó không thể không kể đến một phần đóng góp của công tác kế toán nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Bởi tổ chức tốt công tác kế toán nguyên là điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí ảnh hưởng tích cực đến việc nâng cao năng suất lao động và giúp doanh nghiệp sản xuất đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch sản xuất, tiết kiệm chi phí NVL còn làm giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận.

Nhìn chung bộ máy kế toán của công ty nhỏ gọn và được tổ chức phù hợp với trình độ và khả năng của từng cán bộ kế toán. Công tác kế toán nói chung và công tác kế toán NVL nói riêng cơ bản bảo đảm tuân thủ những quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tùng Dương em cũng thấy được những ưu điểm và những mặt còn tồn tại về công tác tổ chức kế toán nói chung và kế toán NVL nói riêng như sau.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh tùng dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh tùng dương sẽ giúp ích cho bạn.